Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forvaltning av internasjonale stipendordninger

UiT deltar i mange ulike internasjonale stipend- og utvekslingsordninger.

Seksjon for internasjonalisering av studier søker midler for og forvalter utvekslingsprogrammer som Erasmus +, Nordplus, Nordlys , North2North , Barentsplus samt mer bistandsorienterte program som Kvote eller NORHED .

Vi behandler søknader fra inn- og utreisende studenter, utbetaler stipend og opplyser om stipendmuligheter.

Seksjonen administrerer også ordninger for lærer- og ansatteutveksling.
Ansvarlig for siden: Sigrid Ag
Sist oppdatert: 03.07.2014 10:44