Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Internasjonale prosjekter

Seksjon for internasjonalisering av studier søker om og forvalter midler til internasjonaliseringsprosjekter på vegne av universitetet. UiT er til enhver tid involvert i flere internasjonale prosjekter.

Her under omtales nasjonale og internasjonale prosjektstøtteprogram knyttet til utdanningsvirksomheten. Muligheter for støtte til forskningsprosjekter ligger på sidene til Avdeling for forskning- og utvikling. Senter for internasjonalisering av norsk høyere utdanning administrerer flere av støtteordningene på vegne av departementene (KD og UD).

Nasjonale støtteordninger

Nordiske støtteordninger

EU-støtteordninger

Utenfor EU/Europa
Ansvarlig for siden: Sigrid Ag
Sist oppdatert: 04.07.2014 13:26