Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Strategi- og planarbeid

Internasjonalisering i UiTs  strategi

UiT Norges arktiske universitet har ingen egen strategi for internasjonalisering, da det skal være en integrert del av UiTs vikrsomhet og strategi. 

Den nye strategien for UiT Norges arktiske universitet (2014 - 2020)  legger stor vekt på internasjonalisering, særlig i Nordområdene. UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt.Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Når det gjelder strategi for utdanningsvirksomheten skal UiT tilby attraktive utdannninger og kvalitetssikrede utvekslingsopphold for å styrke studiene og fremme rekruttering av studenter. Vi skal øke rekrutteringen av nye studenter regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og ha tilstrekkelig antall studentbolilger.
Ansvarlig for siden: Sigrid Ag
Sist oppdatert: 12.12.2018 10:16