Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Reisestipend

Senter for kvinne- og kjønnsforskning lyser ut reisestipend til studenter og phD stipendiater på opp til kr. 5.000,- for å bidra til kompetanseheving i kritisk kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet.

Stipendet skal dekke reise- og oppholdsutgifter og deltakeravgift i forbindelse med nasjonale eller internasjonale konferanser med eksplisitt fokus på kjønnsforskning. Det er en fordel at flere studenter, stipendiater, veiledere eller fagpersoner reiser sammen.

Som del av søknaden skal programmet for konferansen legges ved. Vi forventer også en begrunnelse for hvorfor søkeren mener denne konferansen er viktig for sitt arbeid.

Det er ingen søknadsfrist, innkommende søknader vil bli behandlet fortløpende. Søknaden sendes til skk@skk.uit.no.

Vi anbefaler studenter, stipendiater og veiledere å se på oversikten over norske, nordiske og internasjonale konferanser på Kilden, Informasjonssenter for kjønnsforskning: http://www.norkalender.org/kilden/

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn om å søke.


Travel grants

The Centre for Women’s and Gender Research announces travel grants for students and phD students for the sum of up to kr. 5.000,- for contributing to competence-raising in critical gender research at UiT Norges arktiske universitet.

The grant is intended to cover travel and accommodation expenses in connection with national or international conferences with an explicit focus on gender research. We welcome applications for travels together with other students, scholars, supervisors or professionals. 

The conference program should follow the application. Applicants must describe the relevance of the conference to their work.

There is no application deadline - incoming applications will be considered in the order they appear. Please submit your application to: skk@skk.uit.no.

An overview of Norwegian, Nordic and international conferences can be found at Kilden, The Information Centre for Gender Research: http://kjonnsforskning.no/en.

At UiT, diversity is important. We therefore we encourage everyone who is qualified to apply, regardless of age, gender, disability, national or ethnic background.
Ansvarlig for siden: Katrin Losleben
Sist oppdatert: 20.03.2019 10:09