Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Midler til nettverksbygging og formidling

Senter for kvinne- og kjønnsforskning lyser ut inntil kr. 15.000,- til nettverksbygging og formidling som fremmer kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet.

Støtten skal gå til kollektive og miljøbyggende tiltak. Prosjekter som initierer innovative forskningsmiljøer og fremmer grenseoverskritende teoretiske perspektiver vil bli prioritert.

Både studenter og ansatte ved UiT kan søke. 

Utlysningstekst på Tavla. 

 
Ansvarlig for siden: Katrin Losleben
Sist oppdatert: 04.03.2019 14:19