Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Masterstipend

Stipend til masterstudenter som ønsker å skrive en oppgave med kjønnsrelevante problemstillinger innenfor sitt respektive fagfelt.

Senter for kvinne- og kjønnsforskning lyser ut to stipend á kr. 25.000,- for høstsemesteret 2019 / vårsemester 2020. Masterstudentene må være tatt opp ved UiT Norges arktiske universitet. Stipendene vil primært gå til andre års masterstudenter som skriver sine oppgaver om kjønnsrelevante problemstillinger innenfor sine respektive fagfelt.

Utlysningstekst med søknadsfrist 1. juni 2019.

Tidligere års mottakere av masterstipend:

  • 2018: Caroline Mitchell Itland
  • 2017: Susanne Rolandsen
  • 2016: Sarah Musubika
  • 2015: Stine Kvammen Bjørlykhaug
  • 2014: Trine Robertsen
  • 2013: Ane Hedvig Heidrundsdotter Løvold
  • 2012: Maia Marie Reibo DahlAnsvarlig for siden: Katrin Losleben
Sist oppdatert: 07.03.2019 18:43