Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ph.d.-emner (forskerutdanning) ved HSL-fakultetet


Obligatorisk emner i opplæringsdelen for ph.d.-studenter ved HSL-fakultetet

Opplæringsdelen består av 30 stp og har følgende inndeling:

Vitenskapsteori og forskningsetikk (10 stp)

    • SVF-8054 Vitenskapsteori (7 stp) - tilbys hver høst
    • SVF-8038 Forskningsetikk (3 stp) - tilbys hver vår
    • Obligatorisk for CASTL: HIF-8008 Professional Skills in Linguistics (10 stp)

Fagspesifikk teori og metode (15 stp)

Formidling (5 stp) 

    • SVF-8048 Allmennretta forskningsformidling (3 stp) - tilbys hver høst
    • SVF-8049 Vitenskapelig forskningskommunikasjon (2 stp) - tilbys hver vår


Opptak

- Studenter ved UiT Norges arktiske universitet søker om opptak via Studentweben.
- Eksterne søkere søker om opptak via Søknadsweben.

Oversikt over alle ph.d..-emner ved UiT Norges arktiske universitet høsten 2018.

 


Tidligere arrangerte emner / Previously arranged courses:

Tidligere arrangerte ph.d.-emner ved HSL-fakultetet finner du her / Previously arranged PhD courses at the HSL-faculty here