Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Opplæringsdelen for ph.d.-studenter ved HSL-fak


Målet med opplæringsdelen er å videreutvikle den vitenskapelige kompetansen som ph.d.-studenten har fått gjennom tidligere studium. Den skal gi kunnskaper og ferdigheter ut over avhandlingsarbeidet, og være en støtte for arbeidet med avhandlingen. 

Opplæringsdelen må være godkjent før avhandlingen kan leveres til bedømmelse.

 

Oppbygging av opplæringsdelen for ph.d.-studenter ved HSL-fakultetet

Opplæringsdelen består av 30 stp og har følgende inndeling:

 • Vitenskapsteori og forskningsetikk (10 stp)
  • SVF-8054 Theory of Science (7 stp) - tilbys hver høst
  • SVF-8038 Research Ethics (3 stp) - tilbys hver vår

 

 • Formidling (5 stp)
  • SVF-8048 Allmennretta forskningsformidling (3 stp) - tilbys hver høst
  • SVF-8049 Vitenskapelig forskningskommunikasjon (2 stp) - tilbys hver vår

 

 • Fagspesifikk teori og metode (15 stp)
  • Valgfrie studipoeng evt. konferansedeltakelse

 


 

Veiledning til valg av valgfrie emner i opplæringsdelen:

 

Valgfrie emner som kan brukes under fagspesikk teori og metode

Krav til dokumentasjon for å få ph.d.-emner (som er fastsatte med studiepoeng) godkjent i opplæringsdelen

Krav til dokumentasjon for å få konferansedeltagelse vurdert som studiepoeng

Krav til godkjenning av opplæringsdelen

 

Søknadsskjema for godkjenning av opplæringsdelen

 


 

Valgfrie emner som kan brukes under fagspesikk teori og metode:

 

 • SVF-8040 Kvalitativ metode (5 stp) - undervises annen hver vår (2019/2021)
 • GEN-8001 Take Control of your PhD Journey: from (P)reflection to Publishing (2 stp) - undervises hvert semester

 

 

Krav til dokumentasjon for å få ph.d.-emner (som er fastsatte med studiepoeng) godkjent i opplæringsdelen er:

 

 • Lokale, nasjonale eller internasjonale ph.d.-emner (doktorgradskurs) som er arrangert med studiepoeng, blir vanligvis godkjent med opplyst studiepoengomfang.
 • Godkjent deltaking/paper/eksamen skal dokumenteres med karakterutskrift, kursbevis eller lignende.

 

 

Krav til dokumentasjon for å få konferansedeltagelse vurdert som studiepoeng er:

 

 • Det skal være en vitenskapelig eller faglig konferanse. Det vil si at tema på konferansen er vitenskapelig, og at foredragsholdere er forskere. Innholdet i konferansen må være relevant for opplæringsdelen der studiepoeng skal innpasses; fagspesifikk teori og metode / faglige tilnærminger og posisjoner.
 • Modell 1: For å gi 3 studiepoeng må konferansen strekke seg over 2 dager, og ph.d.-studenten må ha hatt et framlegg på minimum 15 minutter. Arbeidsomfanget skal være 90 arbeidstimer.
 • Modell 2: For å gi 5 studiepoeng må konferansen minimum strekke seg over to dager, og ph.d.-studenten må ha hatt en presentasjon på minimum 20 minutter. Arbeidsomfanget skal være 150 timer.
 • Dokumentasjon om deltaking og framlegg må legges ved, for eksempel ved deltakerliste og konferanseprogram. Studentens presentasjon må dokumenteres i form av tekstmanus eller tilsvarende.
 • Deltagelse på konferanse med kortere tidslengde eller deltagelse uten presentasjon blir ikke godkjent.
 • Det er kun mulig å få én konferansedeltagelse godkjent i opplæringsdelen.

 

 

Krav til godkjenning av opplæringsdelen er:

 

 • Søknaden må minimum inneholde godkjenning av deler i opplæringsdelen (teori, metode, vitenskapsteori/etikk og/eller formidling), helst hele opplæringsdelen.
 • I tilfeller der det er tvil om kurs/konferanse kan godkjennes, bør det sendes enkeltvis søknad om godkjenning av kurset/konferansen.
 • Studenten må opplyse om hvilke kurs/konferanser han/hun ønsker innpasset i de ulike delene i opplæringsdelen.
 • Det skal ikke være direkte innholdsmessig overlapp mellom emner og/eller konferansedeltaking.

 

 

 

 
Ansvarlig for siden: Nina Norum Anda
Sist oppdatert: 16.10.2019 08:58