Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ph.d.-utdanning ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning er et tverrfaglig fakultet som tilbyr forskerutdanning innenfor de fleste humanistisk og samfunnsvitenskapelige fag. Fordypningsområdene er blant annet filosofi, arkeologi, historie, religionsvitenskap, pedagogikk, samfunnsvitenskap, språkvitenskap, litteratur, reiseliv, barnevern, sosialt arbeid, m.m.

 


Studietilbudet

Ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap er en organisert forskerutdanning som leder frem til graden philosophiae doctor (ph.d.). Den består av et selvstendig forskningsarbeid (150 studiepoeng) med en doktoravhandling som kan være artikkelbasert eller en monografi, og en opplæringsdel (30 studiepoeng). Studiet har et omfang på 180 studiepoeng og er normert til 3 års fulltidsstudier.  

Nyttig informasjon for søkere og ph.d.-studenter:

Opplæringsdel og disputas

Regelverk / Regulations

Kvalitet i utdanning

Pliktarbeid

 

Etiske retningslinjer for veiledning.

Nasjonale anbefalinger for god forskningspraksis.

Kartlegging av forskningslitteratur og publisering - nettide for ph.d.-studenter som ønsker å orientere seg om litteratursøking, publisering og rangering av pubiseringskanaler

 

Forskerskoler ved HSL-fakultetet:

  INFORMASJON PÅ NORSK INFORMATION IN ENGLISH
Lokale forskerskoler

CASTL - Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics

CASTL - Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics

     
Nasjonale forskerskoler

NATED - National Graduate School in Education Research

NAFOL - Nasjonal forskerskole i lærerutdanning

TBLR - Nasjonal nettverksforskerskole i estetiske fag: Tekst Bilde Lyd Rom - Fortolkning og teoriutveksling

Dialogues with the Past - nordisk forskerskole i arkeologi

LingPhil - Norwegian Graduate Researcher School in Linguistics and Philology

NFK - Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning

NATED- National Graduate School in Education Research

NAFOL - The Norwegian national post graduate school in teacher education

TBLR - a joint venture between the aesthetic disciplines: "Text Image Sound Space - Analysis, Interpretation, and the Exchange of Theories and Ideas"

Dialogues with the Past - Nordic Graduate School in Archaeology

LingPhil - Norwegian Graduate Researcher School in Linguistics and Philology

 

 

  

Studietilbud

Forskerutdanningen ved HSL-fakultetet tilbyr er organisert gjennom Ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap

 

Omfang

Den organiserte forskarutdanningaen har et omfang på 180 studiepoeng, og skal være mulig å gjennomføre på tre år effektiv tid. Utdanningen består av to deler; opplæringsdelen og avhandlingen. Opplæringsdelen består av enkeltemner med et omfang på 30 studiepoeng, og avhandlingen, som enten kan være en monografi eller en artikkelsamling, er på 150 studiepoeng.

 

Opptak

Informasjon til søkere

 

Underveis i studiet

Ph.d.-emner (opplæringsdelen)
Søknadsskjema for godkjenning av opplæringsdel
- Midtveisevaluering

 

 

Avhandling 

 Innlevering og disputas for graden ph.d.

 

 

 

 

 

 

 
Ansvarlig for siden: Olav Skare
Sist oppdatert: 27.11.2019 13:46