Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Årsmeldinger

De fem regionale sentrene for omsorgsforskning utgir hvert år en felles årsmelding. Her blir samarbeidsprosjekter og felles mål omtalt, og hvert regionale senter  presenterer sitt arbeid og publikasjoner for siste år.