Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Tidligere års vinnere av Åse Hiort Lerviks pris

Årstall
 Navn
fakultet
Tittel på oppgaven

2018

Sarah Musubika 

HSL-fak

Behind the Scenes of Street Begging: Karamojong Women of North Eastern Uganda

Pei Shan Loo

CPS-fak

Maternal Care of Undocumented Pregnant Women under The Fees Act (Medical) for Foreigners 1951: Perspectives of Health and Non-health Actors

2017

Janet Handley

HSL-fak

Scripting the Witch: Voice, Gender and Power in the Witch of Edmonton (Rowley, Dekker and Ford 1621) and Witchcraft (Bailie 1836)

 2016

 

Tor-Ivar Krogsæter

HSL-fak 

Cinædus: Seksualmoral i seinrepublikken og tidlig keisertid

Paula Ryggvik Mikalsen

HSL-fak

But you can't get me out of the story: Feminist Revision of Fairy Tales in Short Stories by Margaret Atwood and Angela Carter 

 2015

Ane Hedvig Heidrunsdotter Løvold

HSL-fak

 The silence in Sapmi - and the queer sami breaking it

2014

Hanna Marjaana Kuosmanen

CPS- HSL-fak

"I don't owe you anything" - Draft avoidance among young men in contemporary Russia

Elisabeth Jarhelle

Helsefak

A study of possible genetic causes of inherited breast and ovarian cancer in a Norwegian cancer population

2011

Alina Oboza

 HSL

"This odd mix up": Intersectional Spaces in Virginia Woolf's Between the Acts

2009

Anne Marit Aspenes

 HSL

"Rebecca" - en dokumentasjonsvitenskapelig analyse av betydningen av kjønn

2008

Maritha Birgitte Vollan

HSL

"Kvinderne" - Arbeiderpartikvinnenes innlegg og debatt i bladet Kvinden 1909 til 1915

Birthe Vang

NFH

Farmed Atlantic cod (Gadhus Morhua L.) Comparative studies on fillets produced pre- and post-rigor and on the drip lost during ice Storage

Åse Mette Johansen

HSL

"Velkommen te' våres Norge" En kvalitativ studie av språkbytte og språkbevaring i Manndalen i Gáivoutna/Kåfjord

2007

Inger Marie Olsen

HSL

Kvinner tier ikke lenger i forsamlingen - en studie av kulturell elastisitet i et kystsamfunn i Nord-Troms

Marianne Hovde

Juridisk fak

Nødrett som hjemmel for beslutning om og gjennomføring av forvaltningstiltak

2006

Anita C. Gudmundsen

HSL fak

Forståelser av et teknologiutviklings-samarbeid – et bidrag til utvikling av refleksjonsteori

2005

Sigrun Høgetveit Berg

HSL

Kristenrettspraksis i norsk seinmellomalder

Monika Basic

HSL

Nominal Subextractions and the Structure of NPs in Serbian and English

2004

Hilde L. Jåstad

HSL

Spedbarnsdødeligheten i Tana i perioden 1840-1914

Maria Filiochkina

HSL

How Tense and Aspect Are Acquired: A Cross-Linguistic Analysis of Child Russian and English

2003

Kari Myklebost

HSL

Muntlige fortellinger som kilder - refleksjoner rundt teoretiske og metodiske aspekter ved bruk av muntlige kilder som inntak til identitet

Berit Anne Bals

HSL

The acquisition of grade alternation in the Kautokeino dialect

2002

Kari- Anne Sæther

HSL

Dialektforskjeller i realiseringen av indirekte objekt

2001

Brynhild Salamonsen

Juridisk fak

Rettslig vern mot miljø- og helseskadelige produkter

Nina Østlyngen

HSL

Barndom i Alta i mellomkrigstida

2000

Nina Evensen

HSL

Erindringens vev. En studie av fortidsdimensjonens betydning i Cora Sandels Albertetrilogi

1999

Anne-Merethe Hanssen

helse fak

Penicilin-Resistant Streptococcus pneumoniae: Molecular diversity in PBG-Genes

1998

Annette Bayer

NT-fak

Catalytic Asymmetric Dihydroxylation of 1,5-Diphenyl-1, 4-pentadien-3-ol Derivatives. A model for Kinetic Resolution

1997

Elisabeth Eriksen

HSL fak

Arkeologers søken etter de første menneskene i Norge: et forsknings- historisk tilbakeblikk 

1996

Marit Julien

HSL

Syntactic word formation in Northern Sámi