Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kvalitet i utdanning

UiTs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten gir en beskrivelse av UiTs arbeid med utdanningskvaliteten.

FOR STUDENTER

 

Kvalitet i utdanningen

Si ifra!
Er du fornøyd med studiene? Ønsker du å komme med tilbakemelding på studiekvaliteten? Du kan gi tilbakemelding i forbindelse med evaluering av emner og studieprogram eller ved å ta kontakt med leder for studieprogrammet, instituttet eller fakultetet.

The Writing Center for students
The Centre is a place where members of the UiT community, specifically all MA students in Visual Cultural Studies (VCS), Indigenous Studies (MIS), and Peace and Conflict Transformation (MPCT) can work on their writing in a supportive atmosphere.

Akademisk skrivesenter ved HSL
Sliter du med å komme i gang med skrivingen, eller er du kanskje usikker på om du har svart på oppgaven? For å utvikle seg selv som student og skribent er det viktig å få tilbakemeldinger fra andre. Akademisk skrivesenter ved HSL tilbyr hjelp og veiledning til studenter i norsk akademisk skriving.

Evalueringsplaner
Oversikt over emner og program til evaluering v/HSL-fakultetet studieåret 2019/2020

Evalueringsrapporter
Fakultetet utarbeider hvert år en kvalitetssikringsrapport over status og utfordringer innen utdanningsvirksomheten. Fakultetenes kvalitetssikringsrapporter fungerer som basis for Universitetets utdanningsmelding.

Læringsmiljøutvalget
Læringsmiljøutvalget går gjennom avdelingenes rapporter om læringsmiljøet. Utvalget blir også orientert om klager på læringsmiljøet som universitetet mottar fra studenter, og kan uttale seg om disse forholdene. 

Læringsmiljøhåndbok for studenter
Etter innføring av Kvalitetsreformen høsten 2003 har læringsmiljøet fått større prioritet.  Institusjonene skal blant annet ha et læringsmiljøutvalg, som skal bidra til at lovens bestemmelser om læringsmiljø blir ivaretatt. 

Nettskjema: elektronisk system for spørreundersøkelser
Informasjon og brukerveiledning for Nettskjema, system for å samle inn, analysere og følge opp informasjon. 

Her finner du informasjon om kvalitetssystemet for UiT Norges arktiske universitet
Ansvarlig for siden: Anne Kjøsnes
Sist oppdatert: 07.11.2019 13:54