Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Internasjonalisering ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Har du lyst til å ta deler av studiene dine i utlandet?
Som student på HSL-fakultetet har du mulighet til å benytte deg av våre utvekslingsavtaler i hele verden. Klikk på din utdanning for å se hvilken avtale som passer spesielt godt til ditt studieprogram, eller klikk her, for å se våre utvekslingsavtaler, sortert på land

 

Barnehagelærer

Engelsk

Europastudier

Filosofi

Fransk

Historie

Journalistikk

Kunsthistorie

Lingvistikk

Litteratur

Lærerutdanning (1-7 og 5-10)

Medie- og dokumentasjonsvitenskap

Nordisk

Pedagogikk

Religionsvitenskap

Spansk

Sosialantropologi

Sosiologi

Statsvitenskap

Tysk

Finner du ikke ditt studieprogram? Kontakt internasjonal koordinator på HSL-fakultetet

 


Åpne avtalerUiT - Norges Arktiske Universitet har en mengde åpne samarbeidsavtaler. Disse er tilgjengelige for de fleste fagdisipliner, og omfatter utvekslingsprogram som North2North, NORDPLUS Nordlys, Barentsplus og noen bilaterale avtaler.

 


Internasjonale studiesentre 


UiT Norges arktiske universitet har kontakt med flere internasjonale studiesentre.  


Internasjonalisering hjemme 


Internasjonalisering handler også om å utvikle flere engelskspråklige studietilbud, ta opp flere utenlandske studenter og å utvikle et internasjonalt miljø og internasjonal kompetanse blant ansatte og studenter ved UiT Norges arktiske universitet. 

 
Ansvarlig for siden: Kristian Osnes Aambø
Sist oppdatert: 07.11.2018 11:32

Søknadsfrister:
For utveksling i høstsemesteret: 15. februar
For utveksling i vårsemesteret: 15. september


Søk her

 

Kontakt:
Morten Simonsen-Sagerup
Internasjonal koordinator
Tel. 776 44287
morten.sagerup@uit.no

#hslinternational


Kontor/besøksadresse:
SVHUM-bygget D 1006

 


UiTs utvekslingsportal: