Velkommen til Avd. for personal og organisasjon
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Informasjon til søkere på stillinger ved UiT

Her finner du informasjon og retningslinjer som det henvises til i våre kunngjøringer. Se jobbnorge.no, EURAXESS eller UiTs nettsider

In English, click

  • Tilsettingsprosessen i staten er todelt, en forberedende og innstillende fase, og en tilsettende avslutnings- og vedtaksfase. Tilsetting av administrative og tekniske stillinger foretas av oppnevnte tilsettingsråd. Vitenskapelige stillinger tilsettes av tilsettingsutvalg.
  • I offentlig forvaltning er man bundet av kvalifikasjonsprinsippet.  Prinsippet er slått fast både i rettspraksis, forvaltningspraksis og juridisk teori. 
  • Avtale om inkluderende arbeidsliv (IA avtalen) er en intensjonsavtale for et mer inkluderende  arbeidsliv. Den lokale avtalen ved UiT Norges arktiske universitet er en avtale mellom partene lokalt og virksomheten. Avtalen bygger på den sentrale IA avtalen som ble underskrevet av regjeringen og organisasjonene i arbeidslivet den 4.mars 2014. Les avtalen her.

 SE OGSÅ UiT/MOBILITET - ARRIVING STAFF

  Retningslinjer norsk

Guidelines in English

Pedagogisk kompetanse

Skip to main content