Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Åse Hiorth Lerviks priser

Senter for kvinne- og kjønnsforskning deler ut Åse Hiorth Lerviks priser til beste masteroppgave med kjønnsrelatert tema og beste masteroppgave med et kjønnsteoretisk perspektiv.

Oppgavene må være skrevet ved UiT Norges arktiske universitet. Prisene er på kr. 25.000,- og skal bidra til kandidatenes videre faglige utvikling. 

Utlysningstekst med søknadsfrist 1. juni 2019.

Senter for kvinne- og kjønnsforskning har siden 1996 delt ut Åse Hiorth Lerviks Pris til minne om Åse Hiorth Lervik som var den første kvinnelige professoren tilsatt ved UiT og som var sentral i arbeidet med å fremme kvinneforskning i norske akademia.

Årstall

 Navn

fakultet

Tittel på oppgaven

2018

Sarah Musubika 

HSL-fak

Behind the Scenes of Street Begging: Karamojong Women of North Eastern Uganda

Pei Shan Loo

CPS-fak

Maternal Care of Undocumented Pregnant Women under The Fees Act (Medical) for Foreigners 1951: Perspectives of Health and Non-health Actors

2017

Janet Handley

HSL-fak

Scripting the Witch: Voice, Gender and Power in the Witch of Edmonton (Rowley, Dekker and Ford 1621) and Witchcraft (Bailie 1836)

 2016

 

Tor-Ivar Krogsæter

HSL-fak 

Cinædus: Seksualmoral i seinrepublikken og tidlig keisertid

Paula Ryggvik Mikalsen

HSL-fak

But you can't get me out of the story: Feminist Revision of Fairy Tales in Short Stories by Margaret Atwood and Angela Carter 

 2015

Ane Hedvig Heidrunsdotter Løvold

HSL-fak

 The silence in Sapmi - and the queer sami breaking it

2014

Hanna Marjaana Kuosmanen

CPS- HSL-fak

"I don't owe you anything" - Draft avoidance among young men in contemporary Russia

Elisabeth Jarhelle

Helsefak

A study of possible genetic causes of inherited breast and ovarian cancer in a Norwegian cancer population

2011

Alina Oboza

 HSL

"This odd mix up": Intersectional Spaces in Virginia Woolf's Between the Acts

2009

Anne Marit Aspenes

 HSL

"Rebecca" - en dokumentasjonsvitenskapelig analyse av betydningen av kjønn

2008

Maritha Birgitte Vollan

HSL

"Kvinderne" - Arbeiderpartikvinnenes innlegg og debatt i bladet Kvinden 1909 til 1915

Birthe Vang

NFH

Farmed Atlantic cod (Gadhus Morhua L.) Comparative studies on fillets produced pre- and post-rigor and on the drip lost during ice Storage

Åse Mette Johansen

HSL

"Velkommen te' våres Norge" En kvalitativ studie av språkbytte og språkbevaring i Manndalen i Gáivoutna/Kåfjord

2007

Inger Marie Olsen

HSL

Kvinner tier ikke lenger i forsamlingen - en studie av kulturell elastisitet i et kystsamfunn i Nord-Troms

Marianne Hovde

Juridisk fak

Nødrett som hjemmel for beslutning om og gjennomføring av forvaltningstiltak

2006

Anita C. Gudmundsen

HSL fak

Forståelser av et teknologiutviklings-samarbeid – et bidrag til utvikling av refleksjonsteori

2005

Sigrun Høgetveit Berg

HSL

Kristenrettspraksis i norsk seinmellomalder

Monika Basic

HSL

Nominal Subextractions and the Structure of NPs in Serbian and English

2004

Hilde L. Jåstad

HSL

Spedbarnsdødeligheten i Tana i perioden 1840-1914

Maria Filiochkina

HSL

How Tense and Aspect Are Acquired: A Cross-Linguistic Analysis of Child Russian and English

2003

Kari Myklebost

HSL

Muntlige fortellinger som kilder - refleksjoner rundt teoretiske og metodiske aspekter ved bruk av muntlige kilder som inntak til identitet

Berit Anne Bals

HSL

The acquisition of grade alternation in the Kautokeino dialect

2002

Kari- Anne Sæther

HSL

Dialektforskjeller i realiseringen av indirekte objekt

2001

Brynhild Salamonsen

Juridisk fak

Rettslig vern mot miljø- og helseskadelige produkter

Nina Østlyngen

HSL

Barndom i Alta i mellomkrigstida

2000

Nina Evensen

HSL

Erindringens vev. En studie av fortidsdimensjonens betydning i Cora Sandels Albertetrilogi

1999

Anne-Merethe Hanssen

helse fak

Penicilin-Resistant Streptococcus pneumoniae: Molecular diversity in PBG-Genes

1998

Annette Bayer

NT-fak

Catalytic Asymmetric Dihydroxylation of 1,5-Diphenyl-1, 4-pentadien-3-ol Derivatives. A model for Kinetic Resolution

1997

Elisabeth Eriksen

HSL fak

Arkeologers søken etter de første menneskene i Norge: et forsknings- historisk tilbakeblikk 

1996

Marit Julien

HSL

Syntactic word formation in Northern Sámi