Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Stipender og priser

Har du lyst å skrive en masteroppgave med et kvinne- og kjønnsperspektiv?
Ønsker du å arrangere eller delta på en spennende konferanse som bidrar til å styrke kjønnsforskningskompetanse?

Kvinnforsk utlyser og deler ut følgende stipender og priser til studenter og ansatte:

Fra Kvinnforsk sommerfest 2015. Styreleder May-Len Skilbrei presenterer årets nominerte til Åse Hiorth Lerviks pris.

Skip to main content