Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

NAFKAM som WHO samarbeidssenter

NAFKAM ble i 2008 utnevnt som Verdens Helseorganisasjon (WHO)’s første samarbeidssenter for tradisjonell medisin i Nord-Europa.

WHO flag

NAFKAMs rolle overfor WHO

Som samarbeidssenter skal NAFKAM

  • Fremme global kommunikasjon og informasjonsutveksling innen folkemedisin og alternativ behandling, samt
  • Utvikle passende metodikk for, og fremme biologisk, klinisk og epidemiologisk forskning på feltet.

I dette ligger det at NAFKAM blant annet skal samarbeide med WHO om analyse av globale undersøkelser, bidra til at forskningsmetodene blir enda bedre, øke kompetansen om feltet hos fagfolk og helsepersonell, samt  delta i samarbeidsprosjekter innen forskning og informasjonsvirksomhet om folkemedisin og alternativ behandling.

Fakta om tradisjonell medisin

WHO definerer tradisjonell medisin som summen av kunnskaper, ferdigheter og praksis basert på teorier, erfaringer og oppfatninger hos urfolk i ulike kulturer, som brukes til å forebygge, diagnostisere, forbedre eller behandle fysiske eller psykiske lidelser.

  • Tradisjonell medisin kan behandle ulike smittsomme og kroniske tilstander, og flere nye medisiner er utviklet på bakgrunn av planter og urter som er kjent brukt i flere tusen år.
  • I enkelte land er opptil 80% av befolkningen avhengig av tradisjonell medisin som deres primære helsetjeneste.
  • Naturmidler er den mest lukrative form for tradisjonell medisin, og den samlede globale årlige omsetning av den er på flere milliarder dollar hvert år.

Les mer om dette på WHOs nettsted, klikk her.

Det finnes ett WHO Samarbeidssenter tilsvarende NAFKAM i Europa (Milano), og 17 andre rundt omkring i verden. For mer informasjon om WHO Samarbeidssentre, klikk her.