Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Spesialistutdanning

Institutt for klinisk odontologi (IKO), Det helsevitenskapelig faktultet  tilbyr spesialistutdanning i samarbeid med Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TKNN)innenfor følgende fagområder: kjeveortopedi, mulitdisiplinær odontologi og pedodonti. Spesialistutdanningene kategoriseres som videreutdanning, og er et heltidsstudium på 180 studiepoeng over tre år. Søknadsinformasjon finnes  nederst på siden

 


Spesialistutdanning i kjeveortopedi

 

Kjeveortopedi er den del av odontologien som omfatter diagnostikk og behandling av medfødte og ervervede bitt- og tannstillingsanomalier basert på kunnskap om anomalienesårsaker, konsekvenser og forebyggelse.

Faget er forankret i kunnskap om normal og anormalkraniofasial vekst utvikling og funksjon. Kjeveortopedi utgjør en egen fagdisiplin innenklinisk odontologi og er etablert som en odontologisk spesialitet i Norge siden 1953. Utdanningen av kjeveortopedi-spesialister har som forutsetning at allmenntannleger og spesialister har ulike oppgaver. Dette er etablert i norsk tannhelsetjeneste.

 

Studieplan spesialistutdanning i kjeveortopedi


 

Spesialistutdanning i mulitdisiplinær odontologi (klinisk odontologi)

Mulitdisiplinær odontologi  er en tverrfaglig odontologisk spesialistutdanning under utprøving. Den ferdige utdannede spesialisten i multidisiplinær odontologi vil ha en helhetlig profesjonell og akademisk kompetanse og et bredere spekter av kliniske ferdigheter enn en allmenpraktiker. Studiet vil kvalifisere kandidaten til å kunne behandle voksen pasienter med spesielt kompliserte odontologiske problemstillinger.

Studieplan i klinisk odontologi

 

 


 

Spesialistutdanning i pedodonti

Pedodonti er en tverrfaglig odontologisk spesialitet for barn og ungdom (0-18 år). I spesialiteten integreres fordypende odontologiske kunnskaper og ferdigheter med medisinske, psykologiske, pedagogiske og sosiale ferdigheter om barn og unge. Det er karakteristisk for spesialiteten å ta hensyn til det voksende individets mentale og fysiske utvikling som en forutsetning for at pasienter med kompliserte behandlingsbehov skal kunne få en fullgod odontologisk behandling.

Spesialistutdanningen skal videre føre til dypere kunnskap om odontologisk spesialbehandling av barn og ungdommer med kronisk funksjonshemming og alvorlige sykdommer, og kunne ta hensyn til hvordan deres fysiske, følelsesmessige, intellektuelle og sosiale utvikling blir påvirket av ulike sykdomstilstander.

I tillegg omfatter spesialiteten alle typer odontologisk behandling i kombinasjon med alvorlig angst. Spesialiseringen skal også føre frem til gode kunnskaper i planlegging av odontologisk profylaktikk, forebyggende arbeid, helseøkonomi og epidemiologi for barn og unge.

Spesialistutdanningen er et samarbeid mellom IKO som har  det faglige ansvaret, og Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TKNN) har ansvaret for den kliniske veiledningen.

Studieplan i pedodonti


 

Søknadsinformasjon

De generelle opptakskravene er bestått odontologisk grunnutdanning samt to års erfaring fra allmennpraksis som beskrevet i Regler for spesialistutdanning av tannleger.  

Representanter fra fagområdene vurderer søkerne på grunnlag av faglige kvalifikasjoner (relevant praksis og erfaring, kurs, prosjektarbeid og forskning etc). Endelig rangering av søkerne utføres av nasjonal opptakskomité som også tar samfunnsmessige hensyn som geografisk fordeling og lignende. 

Søkere bes legge ved dokumentasjon dersom de mener slike hensyn er relevante i forhold til den spesialiteten det søkes om.

Interesserte søkere anbefales å kontakte Institutt for klinisk odontologi for informasjon om utdanningsprogrammene. Nærmere informasjon om fagprogrammene gis av fagansvarlig ved de enkelte fagområdene.

 Rangeringsinstruks

 Alle opptak til spesialistutdanningene kunngjøres på våre nettsider samt i Den norske tannlegeforenings Tidene

Det er opptak til spesialistutdanning i pedodonti høsten 2019 med søknadsfrist 10. september. Oppstart av studiet vil være høsten 2020.

 

Søknad  gjøres via https://fsweb.no/   velg EVU web hvor du søker og laster opp dokumentasjon.

 

 

Kontaktpersoner:    

Spesialistutdanning i multidisiplinær odontologi: Elin Hadler-Olsen, Instituttleder IKO, eller Elisabeth Camling  ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge (TKNN)

Spesialistutdanning i kjeveortopedi: Førsteamanuensis Anders Sjögren 

Spesialistutdanning i pedodonti: Førsteamanuensis Christer Ullbro 

Administrativ koordinator: Irene Mercer og Vibeke Lunde

 

 


 

 

 
Ansvarlig for siden: Inger Anna Bensnes
Sist oppdatert: 12.11.2019 13:01
KONTAKT

Irene Mercer
Studiekonsulent
Tlf:  77649106
E-post: irene.mercer@uit.no 

Vibeke Lunde
Rådgiver
Tlf: 77649102
E-post: vibeke.lunde@uit.no