Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Spesialistutdanning

Institutt for klinisk odontologi (IKO), Det helsevitenskapelig faktultet  tilbyr spesialistutdanning i samarbeid med Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TKNN)innenfor følgende fagområder: kjeveortopedi, klinisk odontologi og pedodonti. Spesialistutdanningene kategoriseres som videreutdanning, og er et heltidsstudium på 180 studiepoeng over tre år.Søknadsinformasjon finnes  nederst på siden


Spesialistutdanning i kjeveortopedi

Kjeveortopedi er den del av odontologien som omfatter diagnostikk og behandling av medfødte og ervervede bitt- og tannstillingsanomalier basert på kunnskap om anomalienesårsaker, konsekvenser og forebyggelse.

Faget er forankret i kunnskap om normal og anormalkraniofasial vekst utvikling og funksjon. Kjeveortopedi utgjør en egen fagdisiplin innenklinisk odontologi og er etablert som en odontologisk spesialitet i Norge siden 1953. Utdanningen av kjeveortopedi-spesialister har som forutsetning at allmenntannleger og spesialister har ulike oppgaver. Dette er etablert i norsk tannhelsetjeneste.

OPPTAK HØSTEN 2018:DET ER FORLENGET FRIST FOR  OPPTAK TIL SPESIALISTUTDANNING I KJEVEORTOPEDI I TROMSØ MED OPPSTART HØSTEN 2019.

Det skal tas opp kandidater i fagdisiplinen kjeveortopedi ved Institutt for klinisk odontologi ved Det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø.

På grunn av feil i linkadresse i forrige utlysning er fristen for søknad utvidet til 3.oktober 2018.

Søknad og opptak:For utfyllende informasjon om opptak, søknad og informasjon se: https://uit.no/odontologi/opptak

Søknaden og relevant dokumentasjon i pdf-format legges inn elektronisk via EVUweb: https://fsweb.no/evuweb/velgInstitusjon.seam 

Søknadsinformasjon finnes også nederst på siden.

Studieplan spesialistutdanning i kjeveortopedi


Spesialistutdanning i klinisk odontologi

Klinisk odontologi er en tverrfaglgi odontologisk spesialistutdanning under utprøving. Den spesialist i klinisk odontologi vil ha en helhetlig profesjonell og akademisk kompetanse og et bredere spekter av kliniske ferdigheter enn en allmenpraktiker. Studiet vil kvalifisere kandidaten til å kunne behandle voksen pasienter med spesielt kompliserte odontologiske problemstillinger.

Studieplan i klinisk odontologi


Spesialistutdanning i pedodonti

Pedodonti er en tverrfaglig odontologisk spesialitet for barn og ungdom (0-18 år). I spesialiteten integreres fordypende odontologiske kunnskaper og ferdigheter med medisinske, psykologiske, pedagogiske og sosiale ferdigheter om barn og unge. Det er karakteristisk for spesialiteten å ta hensyn til det voksende individets mentale og fysiske utvikling som en forutsetning for at pasienter med kompliserte behandlingsbehov skal kunne få en fullgod odontologisk behandling.

Spesialistutdanningen skal videre føre til dypere kunnskap om odontologisk spesialbehandling av barn og ungdommer med kronisk funksjonshemming og alvorlige sykdommer, og kunne ta hensyn til hvordan deres fysiske, følelsesmessige, intellektuelle og sosiale utvikling blir påvirket av ulike sykdomstilstander.

I tillegg omfatter spesialiteten alle typer odontologisk behandling i kombinasjon med alvorlig angst. Spesialiseringen skal også føre frem til gode kunnskaper i planlegging av odontologisk profylaktikk, forebyggende arbeid, helseøkonomi og epidemiologi for barn og unge.

Spesialistutdanningen er et samarbeid mellom IKO som har  det faglige ansvaret, og Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TKNN) har ansvaret for den kliniske veiledningen.

Studieplan i pedodonti


Søknadsinformasjon

De generelle opptakskravene er bestått odontologisk grunnutdanning samt to års erfaring fra allmennpraksis som beskrevet i Regler for spesialistutdanning av tannleger.  

Representanter fra fagområdene vurderer søkerne på grunnlag av faglige kvalifikasjoner (relevant praksis og erfaring, kurs, prosjektarbeid og forskning etc). Endelig rangering av søkerne utføres av nasjonal opptakskomité som også tar samfunnsmessige hensyn som geografisk fordeling og lignende. 

Søkere bes legge ved dokumentasjon dersom de mener slike hensyn er relevante i forhold til den spesialiteten det søkes om.

Interesserte søkere anbefales å kontakte Institutt for klinisk odontologi for informasjon om utdanningsprogrammene. Nærmere informasjon om fagprogrammene gis av fagansvarlig ved de enkelte fagområdene.

 

 Alle opptak til spesialistutdanningene kunngjøres på våre nettsider samt i Den norske tannlegeforenings Tidene

Det er opptak til kjeveortopedi høsten 2018, med oppstart høsten 2019. Søknadsfrist er utsatt til 03. oktoberseptember 2018.

Søknad  gjøres via https://fsweb.no/   velg EVU web hvor du søker og laster opp dokumentasjon. Søknadsweb for spesialistutdanningene  åpner 10. august.

 

 

Kontaktpersoner:    

Spesialistutdanning i klinisk odontologi : Christer Ullbro Instituttleder IKO eller Elisabeth Camling  ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge (TKNN)

Spesialistutdanning i kjeveortopedi: Førsteamanuensis Anders Sjögren 

Spesialistutdanning i pedodonti: Instituttleder Christer Ullbro 

Administrativ koordinator: Inger Anna Bensnes 

 

 


KONTAKT

Inger Anna Bensnes

Klinisk odontologi

Telefon 776 49104

Epost inger.a.bensnes@uit.no