Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Instituttstyret ved ISV (prolongert)

Leder for instituttstyret:

Instituttleder Anne Britt Flemmen


Sekretær for instituttstyret:

Kontorsjef Rita Johansen

 

Representanter for gruppen fast vitenskapelig ansatte:

Professor Hilde Bjørnå

Førsteamanuensis Jorun Bræck Ramstad

Førsteamanuensis Hilde Pettersen

Professor Roar Hagen

Professor Torill Nyseth

 


Vararepresentanter for gruppen fast vitenskapelig ansatte:

1. Professor Rudi Kirkhaug

2. Førsteamanuensis Bjørn Arntsen

 

Representanter for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte :

Stipendiat Karoline Kvalvik

Vararepresentant:

Stipendiat Maiken Granberg


Representant for gruppen teknisk/administrativt ansatt

Rådgiver Lena Bogstrand

Vararepresentant for gruppen teknisk/administrativt ansatte :

Førstekonsulent Magnus Lyngra (fra 5. mars 2018)


Representanter for gruppen studenter (studieåret 2018/2019):

Håkon Omar Løve Rud (bachelor)

Vararepresentanter for gruppen studenter:

Erlend Risvand Mo (vara master)

 

Instruks for instituttstyrer

Instruks for institittledere ved institutt med styre
Ansvarlig for siden: Rita Johansen
Sist oppdatert: 06.05.2019 16:31