Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Infotorget ved Helsefak

Infotorget ved Helsefak kan hjelpe deg med rombestilling, bekreftelser, innlevering, publisering, generell informasjon og veiledning.

Åpningstider
Mandag- fredag 8:00-15:00
Kontakt
MH-vest plan 8 Tlf.: 776 44610 E-post: info.helsefak@uit.no

Andre henvendelser
  • Publisering på infoskjermer og Tavla
  • Rett kopi på norsk og engelsk
  • Innlevering av legeerklæring, politiattest, MRSA-skjema med mere

Hittegods på Helsefak

Tralle med hittegods står på plan 6 i Lysgården. Verdisaker kan leveres/hentes på Infotorget .
Ansvarlig for siden: Elin Svendsen
Sist oppdatert: 18.09.2019 15:13
Ansatte
 
Postadresse
Infotorget
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050, Lagnes
9037 Tromsø  
 
Varemottak

UiT Norges arktiske universitet,
Det helsevitenskapelige fakultet,
Varemottak MH- øst, plan 6,
Sykehusveien 44,
9019 Tromsø

English website