Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Infotorget ved Helsefak

Infotorget ved Helsefak kan hjelpe deg med rombestilling, bekreftelser, innlevering, publisering og generell informasjon

Åpningstider
Mandag- fredag 8:00-15:00
 
Kontakt
MH-vest plan 8 Tlf.: 776 44610 E-post: info.helsefak@uit.no

Andre henvendelser
  • Publisering på infoskjermer og Tavla
  • Rett kopi på norsk og engelsk
  • Innlevering av legeerklæring, politiattest, MRSA-skjema, taushetserklæring og annet

Hittegods på Helsefak

Tralle med hittegods står på plan 6 i Lysgården. Verdisaker kan leveres/hentes på Infotorget

Ansatte
 
Postadresse
Infotorget,
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak,

Det helsevitenskapelige fakultet,
UiT Norges arktiske universitet,
9037 Tromsø  

Varemottak

UiT Norges arktiske universitet,
Det helsevitenskapelige fakultet,
Varemottak MH- øst, plan 6,
Sykehusveien 44,
9019 Tromsø

English website