Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Om RHD

Generelt
Registreringssentral for historiske data (RHD) har til formål å gjøre historisk kildemateriale tilgjengelig i et elektronisk format slik at kildene vil være lettere tilgjengelig for forskning. Arbeidet består i å dataregistrere folketellinger, kirkebøker og andre kilder som finnes i arkivverket. Alle RHDs kilder er tilgjengelig på internett. Folketellinger, kirkebøker og gårdsmatriklene finnes i søkbar form på internett. RHDs øvrige kildene finnes i listeform. Folketellingene 1865 og 1900 er også tilgjengelig i kodet format og ferdig formatert for statistikk. 

RHD består av to avdelinger. Avdelingen for administrasjon og faglig ledelse ligger ved Universitetet i Tromsø, registreringsavdelingen ligger i Målselv kommune. RHD ble opprettet i 1981. 8 ½ faste stillinger knyttet til dataregistrering ved avdelingen i Målselv. Ved avdelingen i Tromsø er 4 ½ stillinger er tillagt ansvaret for administrativ- og faglig ledelse, konsulenttjenester, kontordrift og IT. 

Formål
RHD har til formål å gjøre historisk kildemateriale, som folketellinger og kirkebøker lettere tilgjengelig ved at man dataregistrerer originalmaterialet og produserer alfabetiske registre i bokform 

Kildene
Man har konsentrert innsatsen om dataregistrering av folketellingene 1865, 1875, 1891 og 1900 og kirkebøkene fra 17- og 1800-tallet. I tillegg har man dataregistrert skifteprotokoller fra Statsarkivene i Oslo og Kongsberg for tilhørende arkivområder. Gårdsmatrikkelen fra 1886 for hele landet er lagt ut på internett i sin helhet. 

Brukere
Målet er et nasjonalt befolkningsregister for 17- og 1800-tallet, primært til bruk i forskning, men med åpenbar nytteverdi også på andre områder som f eks skolebruk, slektsgranskning, bygdebokarbeid etc. Elektronisk behandling av historiske persondata gjør det mulig å gi en mer inngående og sikrere beskrivelse av den sosialhistoriske utviklingen. Dataregistrert historisk kildemateriale er til uvurderlig hjelp for historikere og demografer som ønsker å studere historiske sammenhenger og endringer over tid. Kildemateriale med lokal tilknytning er også i stor grad en nødvendighet for by- og bygdehistorikere, hovedfagstudenter i historie og for slektsgranskere. Arkivmaterialet i sin originale form er tungvint å bruke. De alfabetiske registrene sparer forskere og arkivpersonale for mye arbeide i forbindelse med gjenfinning av personer. Dessuten unngår man fysisk slitasje på det originale kildematerialet.

Les mer på RHDs hjemmeside.
Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 28.11.2019 10:29