Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Intervju med matematikere og statistikere

Utdannelse i matematikk og statistikk ved Universitetet i Tromsø gir spennende jobbmuligheter. Les hva tidligere studenter sier.

Ragni Arnesen

 

Ragni Arnesen jobber som systemansvarlig for Sikkerhetskjernen i SpareBank 1 -Gruppen i Tromsø. 
Utdanning: Cand.scient matematikk (1999)

Hun sier bl.a.:
Det mest spennende er videreutvikling av systemer. For tiden er det fokus på selvbetjeningssystemer som mobilbank og applikasjoner (app-er) for smarttelefoner

Kryptografien som jeg lærte gjennom studiene har utvilsomt vært nyttig. I tillegg har jeg stor nytte av den generelle forståelsen av matematikk som gjør at jeg kan forstå hvorfor ulike sikkerhetsmekanismer faktisk er sikker, og hvorfor andre ikke er like sikker.

Les hele intervjuet.

 

Trine Lundamo

Trine Lundamo jobber som sivilingeniør hos Barlindhaug Consult 
Utdanning: Master i anvendt matematikk (2008) 

Allerede under masterstudiene startet hun hos sin nåværende arbeidsgiver. I jobben hos Barlinghaug Consult utvikler Trine og kollegaene et dataverktøy som skal beskrive hvordan havis oppfører seg og hvilke krefter som båter i islagte farvann utsettes for. Hun sier bl.a:

Vi utvikler et simuleringsverktøy for havisdynamikk. Verktøyet vi utvikler er unikt og vi har stor tro på at det kan bli etterspurt og nyttig, noe som er motiverende og spennende. Generelt liker jeg at det stadig er nye prosjekter og arbeidsoppgaver innen utvikling, samtidig som man har mulighet til å publisere og presentere forskningen vår på konferanser.

Les hele intervjuet.

 

Eirik Fossgård

Eirik Fossgård
Utdanning: Cand.scient/PhD matematikk (1997/2004)

Eirik jobber som geofysiker i en produksjonsavdeling i Statoil. Jobben går ut på å planlegge for nye oljebrønner. Han sier bl.a:

Jeg jobbet først med forskning her i Statoil, men nå jobber jeg som "principal geophysicist" i en produksjonsavdeling. Hovedsaklig jobber jeg med brønntilvirkning. Når det skal bores en ny brønn er det mange hensyn som må taes og helse, miljø og sikkerhet er alltid nummer 1

Les hele intervjuet

 

Bjørn Helge Handegård

Bjørn Helge Handegård jobber som statistiker, ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord  
Utdanning: Cand.scient statistikk (1993)  

Jobben består i stor grad av å gi råd og veilede andre forskere både i planleggings- og analysefasen av mange ulike prosjekter. Han sier bl.a.:

Det mest spennende er at jeg er med på så mange ulike prosjekt fra start til slutt, og at jeg dermed hele tiden lærer mye nytt. I jobben min har jeg stor frihet til å forske på hva jeg vil og samarbeide med hvem jeg vil. I tillegg liker jeg at jeg får gi noen forelesninger ved UiT.

Les hele intervjuet