Velkommen til Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fagsiden for religionsvitenskap


Bachelor- og master i religionsvitenskap

Religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø tilbyr emner om religioner i samtid og fortid, fra mange ulike deler av verden. Vår studieportefølje er bredt anlagt, med fordypningsmuligheter i samtidsreligion, urfolkstradisjoner og nyreligiøsitet. Teoretiske og metodiske perspektiver er en integrert del av studiet. Foruten et innføringsemne i religionshistoriens sentrale tradisjoner, kan du velge emner om Asias religioner, Latin-Amerikas religioner, islam, nyreligiøsitet, kristendom, levende religioner i Norge og nordkalottens religioner. Klikk her for å lære mer om oppbygging og gjennomføring av bachelor eller masterprogrammet.


Unikt læringsmiljø

Læringsmiljøet på religionsvitenskap i Tromsø er kompakt, engasjert og preget av stor grad av nærhet mellom studenter og faglærere. Dette gir et særegent læringsmiljø med lav terskel for å banke på døra til faglig ansatte og administrasjonen. Særegent for dette læringsmiljøet er også muligheter for å skrive bachelor- og masteroppgaver innenfor rammene av et internasjonalt urfolksforskningsprosjekt, lokalisert ved instituttet.


Hva er religionsvitenskap?

Religionsvitenskap er et historisk og sammenlignende fag. Vi er opptatt av spørsmål som hva religion er, hvorfor spesifikke religioner oppstår, og hva de betyr og gjør for de menneskene som identifiserer seg med dem, og for samfunnet forøvrig. Religion behandles som en menneskeskapt og foranderlig størrelse, som alltid vil interagere med den sosiale og kulturelle konteksten den finnes i. Gjennom begrepsapparat og sammenlignende perspektiver forsøker vi å forstå både allmenne trekk og det særegne ved lokale uttrykk.


Yrkesmuligheter

Studier i religionsvitenskap er relevant for blant annet formidlingsvirksomhet, journalistikk, kultursektoren, arbeid med flerkulturelle/flerreligiøse forhold og forskning.  Kombinert med praktisk-pedagogisk utdanning kvalifiserer det også for lærerstillinger i skolen.

Studieløpet

Studenter som vil ta bachelorgraden må i tillegg til ex.phil./ex.fac. ha 90 studiepoeng i religionsvitenskapelige emner. Av disse 90 studiepoengene er tre obligatoriske: REL-1050 Teori og metode I (10 studiepoeng), REL-2050  Teori og metode II (10 sp.), og REL-2001 Prosjektoppgave (20 sp.). De resterende 50 studiepoeng (sp.) hentes blant instituttets øvrige emner. Det er også mulig å ta flere emner innenfor religionsvitenskap enn minstekravet. Alternativt kan man velge relevante emner fra andre fag.

Studenter som tar sikte på lærerutdanning bør i tillegg ta 60 studiepoeng i annet undervisningsfag samt praktisk pedagogisk utdanning.

 

 

Illustrasjon med ishavskatedralen

 

Emneoversikt våren 2018:

Knapp til emneoversikt på religionsvitenskap for gjeldende semester

 

Ressurser for studenter i religionsvitenskap

Eksamensoppgaver fra tidligere semestre.

Nyttige nettsteder om religion og religionsvitenskap

Formelle oppgavekrav

Å skrive masteroppgave

UB om kilder og litteraturlister

Litteraturhenvisninger og bibliografi

Religionsvitenskap på Universitetsbiblioteket: aktuelle databaser, nye bøker og nyttige lenker

 

Generell studentinformasjon

Eksamen - alt om eksamen ved UiT

Skip to main content