Velkommen til Seksjon for forskning og formidling
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forskerutdanning ved BFE-fak: ph.d.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er et tverrfaglig fakultet som tilbyr spennende og utviklende forskerutdanninger innenfor mange fagområder. Dette omfatter blant annet økonomi- og markedsfag ved Handelshøgskolen, biologiske fag ved Institutt for arktisk og marin biologi og fiskerifag ved Norges fiskerihøgskole.

Studietilbud

Forskerutdanningen ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er organisert i to ph.d.-program; samfunnsvitenskap og naturvitenskap. Hvert program har tilhørende studieretninger.

Samfunnsvitenskap Naturvitenskap
  • bedriftsøkonomi 
  • samfunnsøkonomi
  • organisasjon og ledelse 
  • markedsfag 
  • ressursforvaltning 
  • biologi 
  • bioteknologi
  • ressursforvaltning 

 

Omfang

Den organiserte forskerutdanningen har et omfang på 180 studiepoeng, og skal være mulig å gjennomføre på tre år effektiv tid. Avhandlingen er på 150 studiepoeng og kan være en artikkelsamling eller en monografi. Opplæringsdelen er på 30 studiepoeng.  

 

Mål

Forskerutdanningen har som mål at kandidaten skal utføre et selvstendig forskningsarbeid som leder til en vitenskapelig avhandling på godt internasjonalt nivå. Kandidaten skal ha en videregående opplæring i teori og metode som kvalifiserer for et selvstendig og reflektert forhold til forskning i den vitenskapelige disiplinen.

 

Kontakt

Spørsmål eller henvendelser vedrørende forskerutdanningen, vennligst ta kontakt med Ingjerd Gauslaa Nilsen ,  Rune Larsen eller Lone Smelror.

 

Skip to main content