Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Semesterstart ved Helsefak 2018

Datoer for offisiell semesterstart ved rektor Anne Husebekk høsten 2018 er:
Harstad: 13. august kl 09.00  - Stort Auditorium
Narvik: 13. august kl 10.00 - Auditorium 1
Tromsø: 14. august  kl. 11.00 - Labyrinten
Hammerfest: 14. august kl 12.00 Klasserommet Nordkapp
Alta: 17. august kl 12 - Alta kultursal

På vei til drømmestudier from UiT Helsefak on Vimeo.

 


Infotorg/Sørvistorg i Tromsø

Sørvistorg og semesterregistrering 2018:

Alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet kan få hjelp til semesterregistrering på fakultetets Sørvistorg i Breivika i Tromsø

Den 17. august mellom kl. 10:00 og 13:00 vil det være ansatte fra Helsefak tilstede for å bistå med registreringen.

Sørvistorget finner dere i PC-laben på MH-bygget U7.108 i Tromsø.

 


Program for Semesterstart 14. august 2018 i Tromsø

11:00 - 12:00

Felles velkomstmøte for alle nye studenter ved UiT Norges arktiske universitet
Rektors velkomstmøte arrangeres utendørs i Labyrinten (utenfor Administrasjonsbygget - se kort over campus) for alle nye studenter ved universitetet.

13:00

Instituttvise/programvise møter
Vennligst merk: Ikke alle studieprogram har velkomstmøte dette tidspunktet. Se oversikt over tidspunkter og sted i tabellen nedenfor. Det kan komme endringer.

 

Program for semesterstart 13.august 2018 i Narvik

Program for semesterstart 13.august 2018 i Harstad

Program for semesterstart i Hammerfest

Program for semesterstart 17.august 2018 i Alta


Oppstartsmøter for nye studenter ved Helsefak høsten 2018

Programvise møter

 

Studieprogram

Dato

Tidspunkt

Sted

Årsstudiet i psykologi

Torsdag 16.08.2018

10:15-12:00

TEO-H1 Aud. 1

Bachelor i psykologi

Torsdag 16.08.2018

10:15-12:00

TEO-H1 Aud. 1

Master i psykologi

Tirsdag 21.08.2018

10:15-12:00

TEO-H5 5.302

Profesjonsstudiet i psykologi

Torsdag 16.08.2018

12:15-14:00

MH aud. 3

Profesjonsstudiet i medisin

Tirsdag 14.08.2018

13:15

Store aud – MH bygget

Bachelor i biomedisin

Tirsdag 14.08.2018

12:15

Aud 1 – MH Bygget

Master i biomedisin

Torsdag 16.08.2018

12:15

U8.121 – MH bygget

Bachelor i bioingeniørfag

Tirsdag 14.08.2018

12:15

Aud 10 – MH Bygget

Master i odontologi

Tirsdag 14.08.2018

 13:15

 Store aud – MH bygget

Bachelor i tannpleie

Tirsdag 14.08.2018

 09:15

 TANN 1.110

Bachelor i farmasi

Tirsdag 14.08.2018

13:15

Tabletten - Farmasibygget

Master i farmasi

Tirsdag 14.08.2018

13:15

Tabletten - Farmasibygget

Bachelor ergoterapi

Tirsdag 14.08.2018

13.15-14.00

MH U6.A1AUD1

Bachelor fysioterapi

Tirsdag 14.08.2018

13:15-14.00

MH U6.A4AUD4

Bachelor radiografi

Tirsdag 14.08.2018

14:15-16:00

MH Aud. 10

Bachelor sykepleie

Tirsdag 14.08.2018

13.00

AUD 2 TEO-H1

Bachelor i paramedisin

Tirsdag 14.08.2018

13:30

U9.310 MH2

Jordmorutdanningen

Tirsdag 14.08.2018

13.15-16.00

MH U8.121

Master i sykepleie - Anestesi

Tirsdag 14.08.2018

12.15-14.00

UNN A2.537 Klinikkrom A

Master i sykepleie - Barn

Tirsdag 14.08.2018

12.15-14.00

UNN A2.537 Klinikkrom A

Master i sykepleie - Intensiv

Tirsdag 14.08.2018

12.15-14.00

UNN A2.537 Klinikkrom A

Master i sykepleie - Kreftsykepleie

Tirsdag 14.08.2018

12.15-14.00

UNN A2.537 Klinikkrom A

Master i sykepleie – Operasjon

Tirsdag 14.08.2018

12.15-14.00

UNN A2.537 Klinikkrom A

Master in Public Health

Tirsdag 14.08.2018

12:15

MH2 U.10.306

Bachelor i ernæring

Tirsdag 14.08.2018

09:15

MH2 U10 311

Idrett bachelor og årsstudium Tromsø

Tirsdag 14.08.2018

12:30

TEO-H1 1.425

 VRA HEL-6100 Vold i nære relasjoner

Mandag 10.09.2018

 10:00

 MH1 - klasserom U8.121

 

Hammerfest

 

Studieprogram

Dato

Tidspunkt

Sted

Bachelor i sykepleie

Tirsdag 14.08.18

10:00

klasserommet "Nordkapp"

VKT

HEL-6101 Kriseforståelse og traumebehandling

Tirsdag 28.08.18

 09.00

klasserommet "Sirma"

 

   

Harstad

 

Studieprogram

Dato

Tidspunkt

Sted

Bachelor i sykepleie

Mandag 13.08.2018

10:30

Rødt aud

Bachelor i vernepleie

Mandag 13.08.2018

10:30

Klasserom 6 - Harstad

Desentralisert Bachelor Sykepleie

Tirsdag 14.08.2018

09.15

Klinisk læringssenter – ferdighetstrening

 

 

Narvik

 

Studieprogram

Dato

Tidspunkt

Sted

Bachelor Sykepleie

Tirsdag

14.08.2018

10:00

Aud 5

VVRA HEL-6100 Vold i nære relasjoner

Mandag 10.09.2018

10.00

Studiet går i Tromsø-

MH U8.121 Campus Tromsø

VKT

HEL-6101 Kriseforståelse og traumebehandling

Tirsdag 28.08.2018

09.00

I Narvik: Aud 1 E1280
I Hammerfest: Rom Sirma

HEL-6102 Rus og psykisk helse

Tirsdag 28.08.2018

09.00

Aud 4 D1110

 

Alta

 

Studieprogram

Dato

Tidspunkt

Sted

Idrett bachelor og årsstudium Alta

Onsdag 15. 08.2018

12:15

Siva 7

Arktisk friluftsliv bachelor og årsstudium Alta

Tirsdag 14.08.2018

10:15

Komsatoppen

 

Enkeltemner

 

Enkeltemne Hel-3041

Mandag 27.08.18

09.15

HARSTAD_HG5 ROM2

MH U7.117AUD8

Enkeltemne Hel-3036

Mandag 20.08.2018

10.15

MH2 U.09.309

Enkeltemne Hel-3133 Nukleærmedisin

Mandag 17.09.2018

12.00

Møtes ved hovedinngangen UNN