Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Mandat

Mandatet er vedtatt i Universitetsstyret, fullmaktsak 62-12

  • Styrke den flerfaglige forskningen i kvinne- og kjønnsrelaterte problemstillinger ved UiT, blant annet ved å tilby seminarer og kurs i samarbeid med fagmiljøene og gjennom initiering og koordinering av forskningsprosjekt.
  • Bidra til profilering og formidling av kvinne- og kjønnsrelatert forskning ved UiT.
  • Bidra til utvikling av og rekruttering til studier som omhandler kjønnsrelaterte problemstillinger.
  • Være et tverrfaglig møtested for studenter og tilsatte på UiT.
  • Bistå institusjons- og fakultetsledelse i spørsmål knyttet til rekruttering av kvinner i henhold til universitetets strategi.Ansvarlig for siden: Lilli Mittner
Sist oppdatert: 07.11.2018 20:32