Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Psykologisk klinikk ved Institutt for psykologi

Psykologisk lavterskeltilbud som yter helsehjelp i form av psykologisk utredning og behandling. 

 

Utredning og behandling inngår som del av opplæringen for psykologistudenter, som vedlikehold av kliniske ferdigheter hos helsepersonell ved Institutt for psykologi, og for utviklings- og forskningsformål.

HVEM ER BEHANDLERE?

Psykologistudenter på 4. og 5. studieår. Studentene får veiledning av spesialist i klinisk psykologi, eller tilsvarende.

VIDEOOPPTAK

Av opplæringshensyn blir terapiene videofilmet for veiledningsformål. Alle opptak blir forsvarlig oppbevart og slettet etter bruk.

FORSKNING

Psykologisk klinikk er en utdannings- og forskningsklinikk. Pasienter ved klinikken kan bli spurt om å delta i forskning.

Hvem kan få hjelp?

Alle som kan komme til Psykologisk klinikk ved egen hjelp kan i utgangspunktet få et tilbud. Fortrinnsvis lettere psykiske plager som angst, depresjon, utmattelse, livskriser og livsproblemer. Spørsmål om nevropsykologiske problemer som hukommelse, oppmerksomhet, ADHD, dysleksi og andre lærevansker kan henvises til utredning ved klinikken.

 Vi kan derfor tilby behandling hos studentterapeuter på 4dje og 5te året i profesjonsstudiet.  Studentbehandling har god kvalitet, og blir tett fulgt og veiledet av psykologspesialist som har behandlingsansvaret.

 Vi ønsker fortrinnsvis å ta i mot pasienter som selv er motiverte for behandling.  For psykoterapi tar vi imot voksne fra 18 år. For nevropsykologisk utredning tar vi imot barn, ungdom og voksne.

 Av forsvarlighetshensyn tar vi ikke imot rusproblemer, psykoseproblematikk, suicidalitet og alvorlige personlighetsproblemer, da disse best ivaretas av spesialisthelsetjenesten.

 

Henvisning

Vi ber om skriftlig henvisning, fortrinnsvis fra fastlege, eller annet helsepersonell (se vedlegg). Vi tilbyr ikke drop-in timer. Ventetiden varierer avhengig av kapasitet og studieår.

 

Behandling uten vederlag

Da utredning og  behandling skjer i opplærings- og forskningsøyemed, er det ingen egenandel for behandling ved Psykologisk klinikk.

 

Samtykke til videoopptak og forskning

Da klinikken er en opplærings- og forskningsklinikk, forutsettes det at pasienter gir tillatelse til videoopptak av behandlingstimene. Man kan også bli spurt om å delta i forskningsprosjekt. Klinikken er underlagt vanlig lovverk for helsepersonell med taushetsplikt, sikker oppbevaring av sensitive opplysninger og anonymisering av data.

Psykologisk terapi

Psykologisk behandling

Psykoterapi består av utredning og vurdering av problem, drøfting av beghandlingstilnærming og behandlingsplan med pasienten og gjennomføring av endringstiltak, samt evaluering av resultat. Tidsrammen er vanligvis en uketime over det antall uker som er mest formålstjenlig for problematikken. Ved studentbehandlinger er rammen maksimum 6 til 9mnd i behandling.

 

Evaluering av resultat

For å evaluere resultat av behandlingen fyller alle pasienter ut spørreskjemaet CORE-OM på papir eller elektronisk ved oppstart og regelmessig gjennom behandlingsforløpet. CORE-OM gir informasjon om symptomtrykk, funksjon, velvære og risiko.

Her finner du henvisningsrutinene.

 

Hvordan finne oss?

Teorifagbygget, Huginbakken 32

Hus 5, plan 5

Følg skilt til: Psykologisk klinikk

Kontaktinfo

Karen Hopmann, klinikkoordinator

Telefon

776 46775

Epost

karen.hopmann@uit.no

Kontor/besøksadresse

Teorifagbygget hus 5

TEO-H5 5.523


Klinikkleder:

Kari Galaaen, psykologspesialist

Telefon 776 46372

Epost Kari.Galaaen@uit.no

Kontor/besøksadresse

Teorifagbygget hus 5

TEO-H5 5.525

Nevropsykologisk utredning

Jørgen Sundby, spes klinisk nevropsykologi

Telefon

776 49229

Epost

jorgen.sundby@uit.no

Kontor/besøksadresse

Teorifagbygget hus 5

TEO-H5 5.628

Kart (klikk på lenken under bildet for større kart):


Vis større kart

Skip to main content