Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forskerutdanning (PhD) i geologi

Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på høyt faglig nivå og for annet arbeid i samfunnet der det blir stilt høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning.

Bannerbilde IG forskning

For å bli tatt opp til PhD-studier må søkeren ha en 5-årig mastergrad, eller tilsvarende utdanning som fakultetet har godkjent som grunnlag for opptak til det programmet det er søkt opptak til.

Doktorgradsutdanningen er i hovedsak en vitenskapelig undersøkelse som skal gjennomføres under rettledning. Den omfatter:


  • et selvstendig forskningsarbeid i aktivt samarbeid med rettleder(e) og andre forskere
  • en godkjent opplæringsdel
  • deltakelse i aktive forskermiljø, nasjonalt og internasjonalt
  • faglig formidling som er nært relatert til forskningsarbeidet


Doktorgradsutdanningen ved Institutt for geologi er for en stor del organisert gjennom Forskerskolen i Arktisk Marin Geologi & Geofysikk.

For mer info om opptak, regler o.l. for doktorgradsutdanningen, se UiTs forskrifter
eller se NT-Fakultetets sider om opptak og rettledning for PhD-studier.

 
Ansvarlig for siden: Kai Mortensen
Sist oppdatert: 04.01.2018 12:39