Velkommen til Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

EVU - Hovedside for etter- og videreutdanning ved ILP

ILP tilbyr årlig etter- og videreutdanninger for hundrevis av barnehagelærere, grunnskolelærere, VGO-lærere, pedagoger, rådgivere, ledere og andre som har behov eller ønske for faglig påfyll.

Utforskende barn

HENVENDELSER KOMPETANSESTØTTE OG KURS

SØKNADSFRISTER

15.01.18 Studentweb

01.03.18 på Utdanningsdirektoratets nettsider 

   15.04.18 på Søknadsweb

  • Mastergradsutdanninger
   • Fagdidaktisk master, Tromsø
   • Pedagogikk, Tromsø
   • Spesialpedagogikk, Tromsø
   • Spesialpedagogikk, Alta
   • ***Logopedi, Tromsø  - har kun opptak i oddetallsår**

  15.05.18 på EVU-web 

  • Restplasser Kompetanse for kvalitet
   Ordinære søkere som har fått opptak via Utdanningsdirektoratet må også registrere seg innen denne fristen.

  01.06.18 på Søknadsweb

   • PED-1010 Tilpasset og inkluderende opplæring - Vår
   • PED-1011 Normalitet avvik og funksjonshemning - Vår
   • PED-1012 Lærevansker i individ og systemperspektiv - Høst
   • PED-1014 Relasjonsvansker og psykososial atferd - Høst
   • PED-1016 Spesialpledagogisk samarbeid - Vår
   • PED-2013 Pedagogisk og spesialpedagogisk veiledning - Fra høst 2019
  • Enkeltemner på masternivå, bl.a Spesialpedagogikk, Tromsø
   • PED-3022 Sosiale og emosjonelle vansker - Høst
  • Enkeltemner på masternivå, bl.a. Spesialpedagogikk, Alta
   Søknadskode 9371
   • PED-3030 Barn og unge med læringsutfordringer - Høst
   • PED-3031 Inkludering og tilpasset opplæring - Høst
   • PED-3032 Innovasjon, utviklingsarbeid og prosjektledelse i spesialpedagogisk arbeid - Høst
   • PED-3033 Samarbeid, rådgivning og veiledning - Vår
   • PED-3034 Spesialpedagogiske perspektiver og grunnlagsproblem - Høst
  • Enkeltemner i Barnehagelærerutdanningene
   Søknadskode 5001
   • Følg linken for å se hvilke emner som tilbys, varierer fra år til år
  • Enkeltemner i Lærerutdanningene
   Søknadskode 5000
   • Følg linken for å se hvilke emner som tilbys, varierer fra år til år


  VIDEREUTDANNINGER I SAMARBEID MED ANDRE INSTITUSJONER

  Lenke til denne siden

  https://uit.no/ilp/evu 

  Komprimert oversikt 2018/2019

  EVU-plakat 2018/9

  Informasjon og tips 

  Nyttig informasjon

  Studenter som har fått opptak til pågående studier kan finne utfyllende informasjon på Fronter.
  Fra studieåret 2018/9 vil man finne dette på Canvas.

  Facebook

  https://www.facebook.com/UITILPEVU 

  Undersider EVU

  Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere

  Regionale tilbud - videreutdanning for lærere 

  Kompetanse for framtidens barnehage

  Lederutdanning for styrere i barnehagen

  Åpne fagvalg i barnehage- og lærerutdanningene

  Veiledning for lærere i skole og barnehage

  Spesialpedagogikk

  Rektorutdanningen

  Fullførte studier

   

  Kontakt

  Sigurd Langseth
  Rådgiver EVU
  Kontaktperson for alle søkere
  Kontaktperson pågående studier i Tromsø

  Nina Teistevoll
  Studieleder EVU
  Kontaktperson for nye oppdrag/tilbud

  Nadia Tvete
  Studiekonsulent EVU
  Kontaktperson for Matematikk-MOOC

  Margaret Dalseng
  Seniorrådgiver NT-fakultetet
  Kontaktperson for Naturfag 1 for 8-13 trinn

  Kirsten K. B. Holiman
  Studiekonsulent Institutt for språk og kultur (ISK)
  Kontaktperson for Tysk 1 for 5-10 trinn nettbasert

  ilp-opptak@uit.no
  Spørsmål om opptak ved ILP

  ilp-eksamen@uit.no
  Spørsmål om eksamen ved ILP
  (Inkl. begrunnelser og klager)

   

  Andre lenker

  Andre studier ved fakultet for Humaniora, Samfunnsfag og Lærerutdanning (HSL)

  Skolelaboratoriet ved fakultet for Naturfag og Teknologi (NT)

  Skip to main content