Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

EVU - Hovedside for etter- og videreutdanning ved ILP

ILP tilbyr årlig etter- og videreutdanninger for hundrevis av barnehagelærere, grunnskolelærere, VGO-lærere, pedagoger, rådgivere, ledere og andre som har behov for eller ønske om faglig påfyll.

Utforskende barn

HENVENDELSER KOMPETANSESTØTTE OG KURS

SØKNADSFRISTER

15.01.19 Studentweb

01.03.19 på Utdanningsdirektoratets nettsider 

   15.04.19 på Søknadsweb

  • Mastergradsutdanninger
   • Fagdidaktisk master, Tromsø
   • Pedagogikk, Tromsø
   • Spesialpedagogikk, Tromsø
   • Spesialpedagogikk, Alta
   • ***Logopedi, Tromsø  - ikke opptak i 2019**

  ca. 15.05.19 på EVU-web 

  • Restplasser Kompetanse for kvalitet
   Ordinære søkere som har blitt prioritert gjennom Utdanningsdirektoratet må også registrere seg innen denne fristen.
  • Restplasser Kompetanse for framtidens barnehage
   Ordinære søkere som har blitt prioritert gjennom Utdanningsdirektoratet må også registrere seg innen denne fristen.
  • Videreutdanning for yrkesfag
   Registreringsfrist for søkere som har blitt prioritert gjennom Utdanningsdirektoratet.
   Studiet har ingen resteplasser.

  01.06.19 på Søknadsweb


  VIDEREUTDANNINGER I SAMARBEID MED ANDRE INSTITUSJONER

  Lenke til denne siden

  https://uit.no/ilp/evu 

  Oversikt 2018/2019

  EVU-plakat 2018/9

  Informasjon og tips 

  Nyttig informasjon
  Etter gjennomført opptak gis all relevant informasjon gjennom læringsplattformen Canvas.
  Informasjon om eksamen ved ILP

  Facebook

  https://www.facebook.com/UITILPEVU 

  Undersider EVU

  Kompetanse for kvalitet -
  videreutdanning for lærere

  Regionale tilbud -
  videreutdanning for lærere
   

  Kompetanse for framtidens barnehage

  Lederutdanning for styrere i barnehagen

  Åpne fagvalg i
  barnehage- og lærerutdanningene

  Veiledning for lærere
  i skole og barnehage

  Spesialpedagogikk

  Rektorutdanningen

  Fullførte/gamle studier

   

  Kontakt

  Sigurd Langseth
  Rådgiver EVU
  Kontaktperson for alle søkere
  Kontaktperson pågående studier i Tromsø

  Nina Teistevoll
  Studieleder EVU
  Kontaktperson for nye oppdrag/tilbud

  Nadia Tvete
  Studiekonsulent EVU
  Kontaktperson for Matematikk-MOOC

  Margaret Dalseng
  Seniorrådgiver NT-fakultetet
  Kontaktperson for Naturfag 1 for 8-13 trinn

  Kari Torill Guldahl
  Studiekonsulent Institutt for språk og kultur (ISK)
  Kontaktperson for Tysk 1 for 5-10 trinn nettbasert

  ilp-opptak@uit.no
  Spørsmål om opptak ved ILP

  ilp-eksamen@uit.no
  Spørsmål om eksamen ved ILP
  (Inkl. begrunnelser og klager)

   

  Andre lenker

  Andre studier ved fakultet for Humaniora, Samfunnsfag og Lærerutdanning (HSL)

  Skolelaboratoriet ved fakultet for Naturfag og Teknologi (NT)