Velkommen til Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

EVU - Hovedside for etter- og videreutdanning ved ILP

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk tilbyr årlig etter- og videreutdanninger for hundrevis av barnehagelærere, grunnskolelærere, lærere i videregående opplæring, pedagoger, rådgivere, ledere og andre som har behov eller ønske for faglig påfyll.
Kommende og pågående studier har egne undersider. Se linker i høyremargen.
Studenter som har fått opptak til pågående studier kan finne utfyllende informasjon på Fronter.

SØKNADSFRISTER

01.12.16 på EVU-web 

Opptaket er fullført

15.01.17 Studentweb

Fristen er utløpt

01.03.17 på Utdanningsdirektoratets nettsider 

Fristen er utløpt

   17.04.17 på Søknadsweb

  Fristen er utløpt

  17.04.17 på Søknadsweb

  Fristen er utløpt
  • Mastergradsutdanninger, Tromsø/Alta
   • Fagdidaktisk master, Tromsø
   • Pedagogikk, Tromsø
   • Spesialpedagogikk, Tromsø
   • Spesialpedagogikk, Alta
   • Logopedi, Tromsø

  10.05-24.05.17 på EVU-web 

  • Restplasser Kompetanse for kvalitet
   Ordinære søkere som har fått opptak via Utdanningsdirektoratet må også registrere seg innen denne fristen.

  10.05-24.05.17 på EVU-web

  01.06.17 på Søknadsweb

   • PED-1011 Normalitet avvik og funksjonshemning
   • PED-1012 Lærevansker i individ og systemperspektiv
   • PED-1013 Språk- og matematikkvansker
   • PED-1014 Relasjonsvansker og psykososial atferd
   • PED-1016 Spesialpledagogisk samarbeid
   • PED-2011 Pedagogisk og spesialpedagogisk veiledning
  • Enkeltemner på masternivå, bl.a. Spesialpedagogikk
   Søknadskode 9371
   • PED-3030 Barn og unge med læringsutfordringer
   • PED-3031 Inkludering og tilpasset opplæring
   • PED-3032 Innovasjon, utviklingsarbeid og prosjektledelse i spesialpedagogisk arbeid
   • PED-3033 Samarbeid, rådgivning og veiledning
   • PED-3034 Spesialpedagogiske perspektiver og grunnlagsproblem
  • Enkeltemner i Barnehagelærerutdanningene
   Søknadskode 5001
   • BLU-2011 Ledelse i barnehagen, Tromsø
   • BLU-2014 Friluftsliv og mestring for alle barn i barnehagen, Tromsø
   • BLU-2016 Småbarnspedagogikk, Tromsø
   • MUS-2003 Musikk og drama i barnehage, Tromsø
   • BLU-2017 Tilpasset læringsmiljø og tidlig innsats, Alta
   • BLU-2021 Pedagogisk ledelse og veiledning, Alta
  • Enkeltemner i Lærerutdanningene
   Søknadskode 5000
   • LRU-2200 Kroppsøving 1 for 1-7 trinn
   • LRU-2220 Mat og helse 1 for 1-7 trinn
   • LRU-2241/2 Naturfag 1 for 1-7 trinn
   • LRU-2261/2 Samfunnsfag 1 for 1-7 trinn
   • LRU-2100 Norsk 2 for 1-7 trinn
   • LRU-2125 Matematikk 2 for 1-7 trinn
   • LRU-2641 Kroppsøving 1 for 5-10 trinn
   • LRU-2651 Mat og helse 1 for 5-10 trinn
   • LRU-2661 Religion, livsyn og etikk 1 for 5-10 trinn
   • LRU-2150F Engelsk 1 for 1-7 trinn
   • LRU-2XXXF Samfunnsfag 1 for 1-7 trinn


                  Fagdidaktisk master og årsstudium

                  ILP tilbyr en fagdidaktisk mastergrad på 120 stp. i Tromsø - for lærere som ønsker å få lektortittelen.
                  Se studieprogramsiden for mer informasjon.
                  Kontakt studiekonsulent Lena Hustad hvis du har spørsmål om utdanningen

                  ILP tilbyr også et årsstudium som kan være relevant for lærere.
                  Se studieprogramsidene til Mat og Helse for mer informasjon.
                  Kontakt studiekonsulent Svitlana Pedersen hvis du har spørsmål om utdanningene.


                  etterutdanning- og kompetanseUTVIKLINGsprosjekt


                  VIDEREUTDANNINGER I SAMARBEID MED ANDRE INSTITUSJONER


                  Etterutdanninger og kurs

                  Trenger dine kollegaer eller ansatte kurs, etterutdanning eller veiledning?
                  Ta kontakt med oss!
                  Send oss ønsket tema, tidsrom, målgruppe og sted, så vil vi gi deg tilbakemelding.

                  Ta kontakt med:
                  studieleder Nina Teistevoll, eller
                  rådgiver Sigurd Langseth 

                  Se også fakultetets sider for oppdragsundervisning:

                  Lenke til denne siden

                  https://uit.no/ilp/evu 

                  Fag/kurs oversikt 2017/2018

                  Liste over alle fag/kurs ved EVU

                  EVU-plakat ILP

                  Informasjon og tips 

                  Nyttig informasjon

                  Facebook 

                  https://www.facebook.com/UITILPEVU 

                  Undersider EVU

                  Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere

                  Regionale tilbud i Finnmark

                  Kompetanse for framtidens barnehage

                  Rådgivning og veiledning for PPT

                  Lederutdanning for styrere i barnehagen

                  Åpne fagvalg i barnehage- og lærerutdanningene

                  Veiledning for lærere i skole og barnehage

                  Spesialpedagogikk

                  Wechslertestene i en opplæringskontekst

                  Rektorutdanningen

                  Skolebasert kompetanseutvikling

                  Kompetanse for mangfold

                  Fullførte studier

                   

                  Kontakt

                  Sigurd Langseth
                  Rådgiver EVU
                  Kontaktperson for alle søkere
                  Kontaktperson pågående studier i Tromsø

                  Nina Teistevoll
                  Studieleder EVU
                  Kontaktperson for nye oppdrag/tilbud

                  Nadia Tvete
                  Studiekonsulent EVU
                  Kontaktperson for Matematikk-MOOC
                  Kontaktperson for Tysk-MOOC

                  Margaret Dahlseng
                  Rådgiver NT-fakultetet
                  Kontaktperson for Naturfag 1 for 8-13 trinn

                  ilp-opptak@uit.no
                  Spørsmål om opptak ved ILP

                  ilp-eksamen@uit.no
                  Spørsmål om eksamen ved ILP
                  (Inkl. begrunnelser og klager)

                  Andre lenker

                  Utdanningsdirektoratet - Videreutdanning for lærere

                  Utdanningsdirektoratet - Videreutdanning for pedagoger i barnehagen

                  Utdanningsdirektoratet - Videreutdanning for styrere i barnehagen

                  Utdanningsdirektoratet - Videreutdanning for ansatte i PP-Tjenesten

                  Utdanningsdirektoratet - Rektorutdanningen

                  Utdanningsdirektoratet - Kompetanse for mangfold

                  Andre studier ved fakultet for Humaniora, Samfunnsfag og Lærerutdanning (HSL)

                  Skolelaboratoriet ved fakultet for Naturfag og Teknologi (NT)

                  Skip to main content