Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Supplerende info om masterstudiet

Institutt for geologi tilbyr tre ulike studieretninger innen Master i geologi:
- Berggrunnsgeologi
- Polar marin geologi og geofysikk
- Sedimentologi og kvartærgeologiMastergraden (120 studiepoeng) består av:
- 60 studiepoengs masteroppgave (GEO-3900)
- 60 studiepoeng masteremner (godkjente emner/pensum/semesteroppgave)
Mastergradsprogrammene ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi er engelskspråklige, det vil si at all undervisning foregår på engelsk med engelsk pensum. 

Masteroppgaven opptar normalt hele eller mesteparten av det siste (femte) året av studiet. I noen tilfeller kan det være aktuelt å starte arbeidet med eller forberedelsen til masteroppgaven i det fjerde året, avhengig av oppgavetype. Studenter anbefales å ta kontakt med den faggruppen de ønsker å ta masteroppgave for allerede etter tredje vårsemester for å planlegge hvilke valgfag de bør ta. 

Avsluttende eksamen
Masteroppgaven i geologi utgjør 60 studiepoeng. Etter innlevering, som skjer i MUNIN, skal kandidaten gi en presentasjon av oppgaven, og deretter eksamineres i denne. En bedømmelseskomité vil på grunnlag av oppgaven og de muntlige prestasjoner fastsette endelig karakter. Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi finner du herStudere på Svalbard?

Ved Universitetssenteret på Svalbard - UNIS - kan du velge mellom flere spennende geologiemner, som passer inn i din mastergrad. Svalbard er et fantastisk geologisk feltlaboratorium, og har et pulserende studentmiljø med studenter fra hele verden. Mer informasjon om geologistudiene på Svalbard finner du her

Yrkesmuligheter og videre studier
Et mastergradsstudium i geologi er, i tillegg til å kvalifisere til et doktorgradsstudium i geologi, et selvstendig studium som gir diverse jobbmuligheter etter avslutningen, blant annet innen forskning og utvikling. Med dybde innen geologi og bredde innen matematiske fag generelt danner mastergradsstudiet en god og naturlig bakgrunn for jobber i private bedrifter og innen offentlige foretak og administrasjon. Kombinerer man mastergradsstudiet med praktisk pedagogisk utdanning, er man kvalifisert for stilling som lektor i den videregående skolen. 

Geologer arbeider innen mange sektorer, med ressurskartlegging, miljøgeologiske og geotekniske analyser, regional planlegging og ressursforvaltning, forskning og undervisning. 
Geologifag som yrke krever normalt utdanning i geologi eller anvendt geofysikk på Master eller Ph.D nivå. Ca 80% av våre nyutdannede Master eller Ph.D. studenter går til oljeindustrien. Som arbeidsmarked er oljeindustrien fortsatt i utvikling, med nye utfordringer både i inn- og utland. En nyttig link til oversikt over arbeidsmarkedet innen oljeindustrien er 
Oil and gas jobs

Et annet viktig arbeidsmarked er offentlige institusjoner som Norges Geologiske Undersøkelse,Norsk PolarinstituttNorges Geotekniske Institutt, Statens Vegvesen, universiteter og høyskoler. Andre markeder som ventelig vil ekspandere i framtiden er undervisningssektoren, kommunale og fylkeskommunale institusjoner (miljøgeologi og ressursforvaltning), samt private konsulentselskaper. 
Ansvarlig for siden: Kai Mortensen
Sist oppdatert: 09.03.2015 10:57