Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Oversikt over masterstudenter ved Institutt for geovitenskap

Sende e-post: For å forebygge spam er det ikke aktive linker for e-postadressene.

 

Navn

Epost

Stud.retning*

Hovedveileder

Andreassen, Silje

san094post.uit.no

SEK

 

Bakke, Ingvild Brynjulvsrud

iba025post.uit.no

BER

 

Bender, Emma Marie

ebe121post.uit.no

SEK

Anders Schomacker

Bengtsson Asplin, Linn Birgitta

las008post.uit.no

BER

 

Berg, Jørgen Nicolai

jbe055post.uit.no

BER

Louse Vick

Binde, Cornelia Mentzoni

cbi002post.uit.no

PET

Stefan Buenz

Birkeland, Åshild

abi010post.uit.no

PET

Jan Sverre Laberg

Blau, Frederic

fbl004post.uit.no

BER

Anne Hormes

Enguidanos, Eira Triguero

een015post.uit.no

MGG

Tine Rasmussen

Garpestad, Tor Geir Ødegård

tga029post.uit.no

MGG Monica Winsborrow

Geyman, Emily Claire

ege010post.uit.no

SEK  

Gilberg, Ina Nordbø

igi001post.uit.no

BER Jiri Konopasek

Haldorsen, Joakim

jha133post.uit.no

MGG

 

Hansen, Anne-Marte

aha179post.uit.no

BER

Steffen Bergh

Hansen, Arne

aha267post.uit.no

PET

Tom Arne Rydningen

Hansen, Eivind

eha206post.uit.no

PET

 

Hilmo, Johan Bang

jhi010post.uit.no

BER

 

Holmlund, Erik Karl Eldar Schytt

eho073post.uit.no

SEK Anders Schomacker

Høgaas, Elisabeth Karen

eho032post.uit.no

BER

Steffen Bergh

Jóhannesdóttir, Jóhanna Kristin

jjo158post.uit.no

SEK

Anders Schomacker

Kanstad, Ole Bjørn Forsgren

oka018post.uit.no

   

Karlsen, Amanda Katrine

aka078post.uit.no

SEK Helena Alexanderson

Kiss, Akos

aki032post.uit.no

PET Amando Lasabuda

Kristiansen, Ådne Frostad

akr068post.uit.no

PET

Stig Morten Knutsen

Kubiak, Agata

aku043post.uit.no

BER Steffen Bergh
Lindqvist, Mimmi Adina mli078post.uit.no SEK Anders Schomacker
Lundegaard, Marius mlu053post.uit.no PET Tom Arne Rydningen

Mathisen, Marthe Marie

mma251post.uit.no

MGG Tine Rasmussen

Mikkelsen, Martin

mmi032post.uit.no

BER Louise Vick

Moen, John-Einar Karlsen

jmo045post.uit.no

MGG Stig Morten Knutsen

Nguyen, Hieu

hng009post.uit.no

PET  

Nergård, Alf Petter

ane042post.uit.no

BER Steffen Bergh

Nilsskog, Steinar

sni073post.uit.no

PET  

Ossim, Steven Robert

sos026post.uit.no

MGG Matthias Forwick

Paavilainen, Anne

apa044post.uit.no

MGG

Steffen Aa. Sørensen

Pearson, Hayden Michael

hpe079post.uit.no

MGG

 

Pettersen, Stina Mari

spe098post.uit.no

BER

 

Rein, Sindre Arnesen

sre028post.uit.no

PET  

Roche, Amélie Elsie

aro092post.uit.no

SEK Anders Schomacker

Sandbakken, Henrik

hsa084post.uit.no

BER  

Sandnes, Torgrim

tsa093post.uit.no

BER  

Selsaas, Bjarte

bse010post.uit.no

MGG Stefan Buenz

Simonsen, Sondre Stenvold

ssi050post.uit.no

BER  

Skogen, Ellen Tyldum

ellen.t.skogenuit.no

BER  Anne Hormes

Skorgenes, Julia

jsk037post.uit.no

SEK Sten-Andreas Grundvåg

Stokmo, Eirik Magnus Bache

est118post.uit.no

BER Steffen Bergh

Tresselt, Ragnhild Yanine Kjølseth

rtr010post.uit.no

BER Erland Lebesbye

Zoller, Kevin Michael

kzo000post.uit.no

SEK Jan Sverre Laberg

*)
BER = Berggrunn
MGG = Marin geologi og geofysikk
SEK = Sedimentologi og kvartærgeologi
PET = Petroleum Geofag
Ansvarlig for siden: Kai Mortensen
Sist oppdatert: 08.11.2019 11:31