Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Innkallinger og referater ved IHO

Møteplan for instituttstyret 2016:

Onsdag 10. februar 2016 kl. 1015-1400 - Tromsø
Onsdag 20. april 2016 kl. 1015-1400 - Narvik
Torsdag 9. juni 2016 kl. 1015-1400 - Harstad
Torsdag 1. september 2016 kl. 1015-1400 - Hammerfest
Torsdag 20. oktober 2016 kl. 1015-1400 - Tromsø
Tirsdag 6. desember 2016 kl. 1015-1400 - Tromsø

Innkallinger og referater fra instituttstyret ved IHO:

2016

Møteinnkalling IS-IHO 09.06.2016 

Møtereferat 09.06.2016

2015

 
Innkalling IS-IHO 10.12.2015 Møtereferat IS-IHO 10.12.2015
Innkalling IS-IHO 07.10.2015 Møtereferat IS-IHO 07.10.2015
Innkalling IS-IHO 20.08.2015 Møtereferat IS-IHO 20.08.2015
Innkalling IS-IHO 04.06.2015 Møtereferat IS-IHO 04.06.2015
Innkalling IS-IHO 15.04.2015 Møtereferat IS-IHO 15.04.2015
Innkalling IS-IHO 12.02.2015
Møtereferat IS-IHO 12.02.2015
2014  
Innkalling IS-IHO 07.01.2014 Møtereferat IS-IHO 07.01.2014
Innkalling IS-IHO 27.02.2014 Møtereferat IS-IHO 27.02.2014
Innkalling IS-IHO 22.05.2014 Møtereferat IS-IHO 22.05.2014
Innkalling IS-IHO 28.08.2014 Møtereferat IS-IHO 28.08.2014
Innkalling IS-IHO 18.09.2014 Møtereferat IS-IHO 18.09.2014
Innkalling IS-IHO 23.10.2014 Møtereferat IS-IHO 23.10.2014
Innkalling IS-IHO 11.12.2014 Møtereferat IS-IHO 11.12.2014

 

Referater fra ledermøtene ved IHO:

NYE LEDERMØTEREFERATER FINNES HER

2016

2015
Ansvarlig for siden: Anders Aarbø
Sist oppdatert: 05.08.2016 13:55