Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Tillitsvalgte studenter ved IMS - 2017/2018

Studieprogram:

Tillitsvalgt:

 Matematikk og statistikk - bachelor

 Kull 2017:

Sverre Schei

ssc045@post.uit.no

sverreschei@live.no

tlf. 48995884

 

 Kull 2016 og 2015:

Anders Kristian Kalstad

aka096@post.uit.no

akkalstad@outlook.com

tlf. 91316712

 

Lektorutdanninga i realfag:

 

 

Mathematics - master:

 

Studentrepresentant i instituttstyret ved IMS:

 

 

Tillitsvalgte på høyere nivå:

 

På fakultetet:

Studentutvalget

 

For hele universitetet:

Studentparlamentet