Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fagenheter ved IKM

For undervisning har IKM følgende fagenheter, som i hovedsak tilsvarer medisinske spesialiteter og grenspesialiteter. Disse er knyttet opp mot klinikkene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
Beskrivelsen på arbeidsoppgavene til fagenhetsleder er beskrevet i Blåboka -  Håndbok for ledere ved legeutdanningen i Tromsø.

 

Fagenheter IKM - klinikkene ved UNN                                                                

Fagenhetsansvarlig

Epost

Tlf

Akutt- og prehospital klinikk      
Akuttmedisin og anestesi Knut Fredriksen knut.fredriksen@uit.no  
Barne- og ungdomsklinikken      
Barne- og ungdomspsykiatri Siv Kvernmo siv.kvernmo@uit.no 77 65 57 25
Medisinsk genetikk Øivind Nilssen oivind.nilssen@uit.no 77 64 54 21
Pediatri Claus Klingenberg claus.klingenberg@unn.no 77 62 63 41
Diagnostisk klinikk      
Røntgendiagnostikk Sven Magne Weum sven.weum@unn.no 77 62 83 11
Hjerte- og lungeklinikken      
Hjerte/lunge/karkirurgi Truls Myrmel truls.myrmel@unn.no 77 62 66 12
Hjertemedisin David Johansen David.Johansen@unn.no  
Lungemedisin Trond Børvik Trond.Borvik@unn.no  
Allmennpsykiatrisk klinikk      
Klinisk psykiatri Anne Høye anne.hoye@uit.no 90 84 93 34
Nevro- og ortopedi- og rehabiliteringsklinikken      
Hudsykdommer Øystein Grimstad oystein.grimstad@uit.no  
Fysikalsk medisin og rehabilitering Audny Anke audny.anke@unn.no 77 62 63 16
Nevrokirurgi Tor Ingebrigtsen tor.ingebrigtsen@uit.no  
Nevrologi Ellisiv B. Mathiesen ellisiv.mathiesen@unn.no 77 64 64 18
Ortopedi Ann Kristin Hansen (til 15.02.2020)  ann.k.hansen@uit.no     
Plastikkirurgi Solveig Nergård Solveig.Nergard@unn.no  
Revmatologi Gro Østli Eilertsen gro.eilertsen@uit.no 77 62 61 25
Revmatologi Emilio Besada (vikar H19/V20) emilio.besada@uit.no  
Øre-nese-hals-sykdommer Oddveig Rikardsen oddveig.rikardsen@unn.no  
Øyesykdommer Terje Christoffersen terje.christoffersen@unn.no 77 62 65 84
Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken      
Bryst- og endokrin kirurgi Vegard Heimly Brun Vegard.Heimly.Brun@unn.no  
Gastrokirurgi Arthur Revhaug arthur.revhaug@uit.no    
Gynekologi/obstetrikk Åshild Bjørnerem ashild.bjornerem@uit.no  
Onkologi Roy M. Bremnes roy.bremnes@uit.no 77 62 68 07
Urologi Erling Aarsæther Erling.Johan.Aarsaether@unn.no  
Medisinsk klinikk      
Endokrinologi Rolf Jorde rolf.jorde@unn.no 91 74 04 91
Gastroenterologi Eyvind Paulssen  eyvind.paulssen@unn.no     
Geriatri Ieva Martinaityte Ieva.Martinaityte@unn.no    
Hematologi John-Bjarne Hansen john-bjarne.hansen@uit.no  
Infeksjonsmedisin      
Nyremedisin Marit Solbu Marit.Solbu@unn.no  

Fagenhetene for undervisning ved IKM inkluderer også tilsvarende enheter ved Nordlandssykehuset HF Bodø (NLSF)

 

Fagenheter IKM - klinikker ved NLSH Bodø

Fagenhetsansvarlig Epost Tlf           
 Akuttmedisinsk klinikk      

 Anestesi

Erik Waage Nielsen

erik.waage.nielsen@nlsh.no

75 53 42 97

 Diagnostisk klinikk

     

 Radiologi

Linda Berg linda.berg@nlsh.no 75 53 48 19

 Hode- og bevegelsesklinikk

     

 Nevrologi

Karl Bjørnar Alstadhaug karl.bjornar.alstahaug@nlsh.no
75 53 4000

 Revmatologi

Sonja Pedersen sonja.pedersen@nlsh.no 75 53 40 17

 Øre-nese-hals

Rune Klette rune.klette@nlsh.no 75 53 43 04

 Øye

Therese von Hanno therese.von.hanno@nlsh.no 75 53 43 04

 Kirurgisk og ortopedisk klinikk

     

 Kirurgi

Camilla Aune camilla.aune@nlsh.no  

 Ortopedi

Esten Haanes estenhk@gmail.com
 

 Kvinne/barnklinikk

     

 Gynekologi/obstetrikk

Kristin Skogøy kristin.skogoy@nlsh.no  

 Pediatri

Ingebjørg Fagerli ingebjorg.fagerli@nlsh.no
75 53 4000

 Medisinsk klinikk

     

 Hjertemedisin

Knut Tore Lappegård knut.lappegard@nlsh.no 75 53 40 29

 Hud

Tzellos Thrasivoulos itzellos@googlemail.com  

 Indremedisin

Magnhild G. Kristiansen

magnhild.gangsoy.kristiansen

@nlsh.no

75 53 41 16

 Onkologi

Astrid Dalhaug astrid.dalhaug@nlsh.no 75 53 49 92

 Psykisk helse- og rusklinikk

     

 Psykiatri

Arild Pettersen arild.pettersen@nlsh.no 75 50 14 10

 

 
Ansvarlig for siden: Elisabeth Leithe Eriksen
Sist oppdatert: 06.11.2019 15:20

Kontakt
Epost: ikm.adm.ansatte@helsefak.uit.no

Postadresse:
Institutt for klinisk medisin
Det helsevitenskapelige fakultet
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Besøksadresse:
MH1 L8