Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Masterstudiet i rettsvitenskap

Her vil du finne informasjon om oppbygningen og gjennomføringen av masterstudiet i rettsvitenskap.

Undervisningen på hver enkelt avdeling evalueres hvert semester. For nærmere informasjon om vårt kvalitetssikringssystem se her.


Ansvarlig for 1. og 4. avdeling - Øyvind Arntzen
Ansvarlig for 2. og 3. avdeling - Kristin Johanne Bye

Opptak 

For å bli tatt opp på jusstudiet trenger du generell studiekompetanse eller realkompetanse. Les mer her 

1. - 4. avdeling

De fire første avdelingene av masterstudiet har du en fastsatt studieplan. Her kan du lese mer om pensum, timeplaner etc. 

Utveksling

Alle studenter ved masterstudiet i rettsvitenskap oppfordres til å benytte seg av våre utvekslingsavtaler. Les mer om hvor du kan dra, og hva du må gjøre.

Praksis

På masterstudiets 4. avdeling får du som student muliget til å praktisere dine nyervervede juridiske kunnskaper gjennom den obligatoriske praksisordningen. Vi er det eneste fakultetet som har obligatorisk praksis som en del av masterstudiet. 

Eksamen

Eksamen er en viktig del av det å studere. Her finner du informasjon om hvordan du kan innarbeide hjelpemidlene, hvordan du kan søke om tilrettelegging dersom du har behov, samt informasjon om hvilke rettigheter og plikter du har som student i forhold til eksamensgjennomføringen. Les mer.

Valgfri del (5. avdeling)

Valgfri del (5. avdeling) er den del av studiet der du kan velge hvilke fagområder du ønsker å studere. For de aller fleste er dette femte og siste år av studiet, men det er også mulig å ta 5. avdeling etter bestått 3. avdeling. Da avsluttes studiet med at man tar 4. avdeling etterpå. Les mer.


Ansvarlig for siden: Annikken Steinbakk
Sist oppdatert: 26.01.2015 10:35

 

Ta gjerne kontakt med en av våre studiekonsulenter dersom du har noen spørsmål:

Bye, Kristin Johanne

Gaare, Line (permisjon)

Runa Myrvang

Lene Emilie Øye

Liv Johanne Martinsen

Ole Martin Loe

Øyvind Arntzen