Velkommen til Norges fiskerihøgskole
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Masterkandidater i fiskehelse 2014

Anniken Malene Sørflaten
M.Sc.
Hjemsted: Lebesby
Masteroppgave: "Betydning av Stress ved Badevaksinering av Lakseyngel mot Yersiniose"

Sandra Danielsen Wiik
M.Sc.
Hjemsted: Harstad/ Tromsø
Masteroppgave: "Antimikrobiell aktivitet i marine alger"

Lisbeth Lindens Joensen
M.Sc.
Hjemsted:  Færøyene
Masteroppgave: "SOCS-proteiner i laksens antivirale forsvar - til nytte for virus eller vert?" 

Gunhild Seljehaug Johansson
M.Sc.
Hjemsted: Tromsø
Masteroppgave: "Functional feed for Atlantic salmon (Salmo salar L.) Effect on gastrointestinal tract during parr-smolt transformation and susceptibility to infectious pancreatic necrosis virus (IPNV)" 

Synne Karoline Bjørstad
M.Sc.
Hjemsted: Sjøvegan/Tromsø
Masteroppgave: "Hjertehelse som risikofaktor for slaktedødelighet i Nord-Norge" 

Renè Alexander Mogerhagen Bakken
M.sc.
Hjemsted: Jessheim/ Tromsø 
Masteroppgave:
"Immune responses during bacterial infection with Piscirikettsia sp."

Astrid-Elisabeth Hanssen
M.Sc.
Hjemsted: Tromsø
Masteroppgave: "Antiviralt forsvar i hjertet hos atlantisk laks (Salmo salar)
Uttrykk av type I interferoner in vivo og i primære cellekulturer in vitro"


Håvard Ingulfsvann Hagen
M.Sc.
Hjemsted: Tromsø
Masteroppgave: "Faktorer innvolvert i modning og differensiering av B-celler i Atlantisk laks (Salmo salar L.)"

Skip to main content