Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

EVU - Fullførte studier ved ILP

Insitutt for lærerutdanning og pedagogikk har de siste årene tilbudt, koordinert og organisert en rekke etter- og videreutdanninger over hele Norge.
På denne siden finner du en oversikt over studier som har vært tilbudt i perioden 2012 til i dag.

 Kart over EVU-tilbud 2012-2014

"Veksthus for ledere" og "Krefter i bevegelse"

Instituttet har tilbudt oppdragsfinansierte lederutviklingskurs til norske kommuner, på oppdrag fra Lederskap AS (tidligere KS Konsult.) 
UiT har tilbudt kursene til følgende kommuner:

 • Øyer 15 stp.
 • Rissa 30 stp. 
 • Åsnes 15+30 stp.
 • Trysil 30 stp.
 • Gausdal 30 stp.
 • "RKK Salten" (diverse kommuner i Salten-regionen) 30 stp.
 • Lyngdal 30+30 stp.
 • Sør-Varanger 15/30+30 stp.
 • Frøya 60 stp.
 • Klæbu 60 stp.

Spesialpedagogikk og Norsk 2 for ungdomstrinnet

VID-6240 Spesialpedagogikk, 30 stp.
VID-6040/1 Norsk 2 for ungdomstrinnet, 15+15 stp.

 • Studiene ble gjennomført studieåret 2013/2014 for å gi studenter ved i den utfasede allmennlærerutdanningen en mulighet til å fullføre sitt påbegynte studium.
 • Videreutdanning i Spesialpedagogikk organiseres nå på en annen måte.

Utdannings- og yrkesrådgivning.

 • VID-6324 Utdannings- or yrkesrådgivning ble utviklet og gjennomført på oppdrag fra Karriere Troms.
 • Studiet var på 30 stp. på masternivå og ble tilbudt en rekke rådgivere i ulike deler av det offentlige.
 • Utdanningen gikk høst 2012-våren 2013
 • Faksimile Nordlys 25.04.2013

Erfaringsbasert Master i Aksjonsledelse

PFF-6310 Innføring i aksjonslæring for ledere, V2010, 30 stp.
PFF-6311 Fordypning i lærings- og skoleledelsestrategi, V2011, 15 stp.
PED-6306 Vitenskapsteori og metode i voksenpedaogikkken, V2012, 10 stp.
PFF-6900 Masteroppgaven i aksjonslæring for ledere, H2013, 35 stp.

 • Erfaringsbasert mastergradsprogram på 90 stp. tilbudt kommunale ledere i utdanningssektoren.
 • Studiet ble gjennomført på oppdrag fra Sandnes Kommune.
 • Studentene leverte masteroppgavene (35 stp.) høsten 2013. Disse finnes i Munin.

Universitetsskoleprosjektet

LRU-6300 Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i og på tvers av fag for lærere på 1.-7. trinn
LRU-6301 Matematikkdidaktikk for lærere på 1.-7. trinn

 • Emnene ble utviklet og gjennomført som en del av Universitetsskoleprosjektet.
 • Emnene gikk våren 2013 - høsten 2013 og var på 15 stp. hver.
 • Emnene planlegges å tilbys på nytt i Alta i 2016/17

Gjennomførte etterutdanningskurs

 • IKT i barnehagen, 4 kurs gjennomført for Tromsø Kommune, våren 2014
 • Sjøsamisk joik ved campus Alta, høst 2013
 • Lesing i den videregående skole ved campus Alta, høst 2013
 • Mat og helse, høst 2013
 • Svømmeopplæringskurs (nå institutt for idrett sitt ansvar)
 • Opplæring for skuterkjørelærere (nå Finnmarksfakultetet sitt ansvar)
 • Klasseledelse - ble gjennomført for skoler i Vadsø, Nord-Troms og Vesterålen
  avsluttet våren 2013

EVU Plakater 2016/7

EVU-tilbud ILP
EVU-tilbud barnehage

EVU Plakater 2017/8

EVU-plakat ILP
Liste over alle fag/kurs ved EVU

Lenke til denne siden

https://uit.no/ilp/evu/fullfort


Kontaktpersoner 

Nina Teistevoll - Studieleder EVU
Sigurd Langseth - Rådgiver EVU

Karakterutskrift og kursbevis

Mangler du karakterutskrift fra videreutdanningen du har tatt ved UiT?
Bestill fra VitnemålsportalenStudentweb, eller kontakt studentinformasjonen.
studieinfo@adm.uit.no eller 776 44960.

Mangler du kursbevis fra et etterutdanningskurs du har tatt ved UiT?
Kontakt rådgiver for EVU.
sigurd.langseth@uit.no eller 776 44562.


Tilbake til hovedsiden for ILP EVU