Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Oppbygging av studiet (engelsk)

Studieretning ENGELSK med samisk (morsmål), russisk, spansk eller tysk som fag 2.

Emnevalg på 2000- og 3000-nivå: Du kan velge mellom de ENG-emnene som tilbys det aktuelle semesteret. Vær imidlertid oppmerksom på at fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner. Dette er uavhengig av tema for bacheloroppgaven og masteroppgaven.

Vær oppmerksom på følgende: Samisk har oppstart annet hvert år, dvs at du kan velge samisk som fag 2 dersom du starter på lektorutdanningen høsten 2017, høsten 2019 osv.  

Semester

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng 

1. sem

(høst)

PFF-1020 Eleven og læring i sentrum

ENG-1120 Introduction to American Studies

ENG-1122 Introduction to Literature

PFF-1015 Praksis år 1 (10 dager)

2. sem

(vår)

 Fag 2

 Fag 2

 Fag 2

3. sem

(høst)

 Fag 2

 Fag 2

 Fag 2

4. sem

(vår)

ENG-1014 English in Use

ENG-1015 Introduction to English Word and Sentence Structure

ENG-1110 Introduction to
British Studies

PFF-1016 Praksis år 2 (10 dager)

5. sem

(høst)

ENG-1005 Andrespråkstilegnelse

PFF-2020 Undervisning og ledelse av læringsprosesser
PFF-2029 Engelskdidaktikk (5 stp)
PFF-20XX Didaktikk i fag 2 (5 stp)

 

PFF-2001 Praksis år 3 (35 dager)

6. sem

(vår)

FIL-0700 Examen philosophicum

ENG-2000-emne 

litteratur/språk

ENG-2980 eller ENG-2981 

(bacheloroppgave)

7. sem

(høst)

ENG-3000-emne litteratur/språk

ENG-3000-emne   litteratur/språk

ENG-3000-emne
litteratur/språk

8. sem

(vår)

PFF-3020 Kultur, mangfold og endringskompetanse i skolen (10 stp)
PFF-3029 Engelskdidaktikk (10 stp)
PFF-30XX Didaktikk i fag 2 (10 stp)

PFF-3001 Praksis år 4 (40 dager)

9. sem

(høst)

PFF-3002 Praksis år 5 (5 dager)

ENG-3000-emne litteratur/språk

ENG-3000-emne litteratur/språk

Masteroppgave

10. sem

(vår)

Masteroppgave

Masteroppgave

Masteroppgave

 

Engelsk som fag 2

Studenter som har engelsk som fag 2 på studieretningene i russisk, samisk eller spansk skal ta ENG-1005 Andrespråkstilegnelse (tilbudt første gang høsten 2016) i sitt femte semester, i tillegg til ENG-1120 (høst), ENG-1122 (høst), ENG-1014 (vår), ENG-1015 (vår) og ENG-1110 (vår).

Studenter som har engelsk som fag 2 innenfor de andre studieretningene (historie, matematikk, nordisk, religionsvitenskap, sosiologi og samfunnsfag), skal ta ENG-1016 Introduction to English Sound Patterns (høst), i tillegg til ENG-1120 (høst), ENG-1122 (høst), ENG-1014 (vår), ENG-1015 (vår) og ENG-1110 (vår) (dvs. alle emnene som inngår i årsstudium i engelsk).
Ansvarlig for siden: Kari Mathisen
Sist oppdatert: 22.12.2017 09:41