Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

EVU - Enkeltemner i lærer- og barnehagelærerutdanningene

Flere av ILPs lærerutdanninger har enkeltemner som kan tas som videreutdanninger for ferdigutdannede lærere. Noen har ukentlig undervisning og andre er samlingsbasert.
Som videreutdanningsstudent på disse emnene følger man undervisningen sammen med studenter som er tatt opp på de ordinære studieprogrammene.

Åpne fagvalg og årsstudier

Enkelte emner i ILPs profesjonsutdanninger er åpne for videreutdannings-studenter.


Vær oppmerksom på følgende:
Flere av studiene er fulltidsstudium over ett semester, og det anbefales ikke å kombinere disse med en stor jobbstilling.
Flere av studiene har ukentlig undervisning i Tromsø (ikke samlingsbasert), og er dermed best egnet for studenter som bor i Tromsø-regionen.

Alle studiene har obligatorisk oppmøte på 70 eller 80%.

Fagvalg 2019/2020

Avgjøres i løpet av februar 2019.

Fagvalg 2018/2019

Barnehagelærerutdanningen Tromsø
Emnene er på 30 stp. over ett semester, høst 2018
Emnene er samlingsbasert
Søknadskode 186 5001

 • BLU-2011 Ledelse i barnehagen
 • BLU-2014 Friluftsliv og mestring for alle barn i barnehagen
 • BLU-2016 Småbarnspedagogikk
 • Også MUS-2003 Musikk og drama i barnehagen kan tas som videreutdanning for barnehagelærere. Dette studiet har en egen søknadskode, 186 8022.

Barnehagelærerutdanningen Alta

Emnene er på 30 stp. over ett semester, høst 2018
Emnene er samlingsbasert
Søknadskode 186 5001

 • BLU-2017 Tilpasset læringsmiljø og tidlig innsats
 • BLU-2021 Pedagogisk ledelse og veiledning
 • BLU-2022 Barn utforsker naturen

Lærerutdanningen Tromsø

Søknadskode 186 5000

Følgende emner har ukentlig undervisning, er på 30 stp. (el. 15+15 stp.) og over to semester

 • LRU-2210 Kunst og håndverk 1 for 1-7 trinn
 • LRU-2220 Mat og helse 1 for 1-7 trinn
 • LRU-2241/2 Naturfag 1 for 1-7 trinn

Følgende emner har ukentlig undervisning, er på 30 stp. og over ett semester (fulltidsstudium)

 • LRU-2581 Kunst og håndverk 1 for 5-10 trinn
 • LRU-2641 Kroppsøving 1 for 5-10 trinn
 • LRU-2651 Mat og helse 1 for 5-10 trinn

 • LRU-2100 Norsk 2 for 1-7 trinn
 • LRU-2125 Matematikk 2 for 1-7 trinn

Lærerutdanningen Alta
Emnene er på 30 stp. (eller 15+15) over to semester.
Emnene er samlingsbasert

 • LRU-2210F Kunst og håndverk 1 for 1-7 trinn
 • LRU-2241F/-2F Naturfag 1 for 1-7 trinn

Opptakskrav

Opptakskravet til videreutdanning for førskolelærere (Søknadskode 186 5001 på UiTs Søknadsweb) er:

 • Fullført førskolelærerutdanning (FLU)
 • Fullført allmennlærerutdanning (ALU)
 • Fullført praktisk-estetisk lærerutdanning (PELU)
 • Fullført grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (GLU)
 • Fullført bachelorgrad i barnevern

Opptakskravet til videreutdanning for lærere (Søknadskode 186 5000 på UiTs Søknadsweb) er:

 • Fullført allmennlærerutdanning (ALU)
 • Fullført praktisk-estetisk lærerutdanning (PELU)
 • Fullført grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (GLU)
 • Fullført grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (GLU)
 • Fullført bachelorgrad og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
  • Emner på nivå 2 krever 30 stp. fra emnets nivå 1.

Dokumentasjon på opptakskravet lastes opp elektronisk på søknadssiden.

Dersom du har fullført din utdanning ved Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Tromsø eller Høgskolen i Finnmark trenger du ikke sende inn dokumentasjon på dette.

Lenke til denne siden

https://uit.no/ilp/evu/fagvalg


Opptak

Søknadsfrist 01.06. på UiTs Søknadsweb.
Husk å skriv hvilket emne du ønsker å ta i merknadsfeltet.


Kontaktperson

Sigurd Langseth
Rådgiver EVU