Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

EVU - Enkeltemner i lærer- og barnehagelærerutdanningene

Flere av ILPs lærerutdanninger har enkeltemner som kan tas som videreutdanninger for ferdigutdannede lærere. Noen har ukentlig undervisning og andre er samlingsbasert.
Som videreutdanningsstudent på disse emnene følger man undervisningen sammen med studenter som er tatt opp på de ordinære studieprogrammene.

Åpne fagvalg og årsstudier

Enkelte emner i ILPs profesjonsutdanninger er åpne for videreutdannings-studenter.


Vær oppmerksom på følgende:
Flere av studiene er fulltidsstudium over ett semester, og det anbefales ikke å kombinere disse med en stor jobbstilling.
Flere av studiene har ukentlig undervisning i Tromsø (ikke samlingsbasert), og er dermed best egnet for lærere som bor i Tromsø-regionen og som har en fleksibel arbeidhverdag.

Alle studiene har obligatorisk oppmøte på 70 eller 80%.

Fagvalg 2019/2020

Barnehagelærerutdanningen Alta

Emnene er på 30 stp. over ett semester, høst 2019
Emnene er samlingsbasert
Søknadskode 186 5001

 • BLU-2017 Tilpasset læringsmiljø og tidlig innsats
 • BLU-2021 Pedagogisk ledelse og veiledning

 

Barnehagelærerutdanningen Tromsø 
Emnene er på 30 stp. over ett semester, høst 2019
Emnene er samlingsbasert
Søknadskode 186 5001

 • BLU-2011 Ledelse i barnehagen
 • BLU-2012 Språkstimulering
 • BLU-2013 Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen
 • BLU-2014 Friluftsliv og mestring for alle barn i barnehagen
 • BLU-2015 Fysisk aktivitet og kosthold
 • BLU-2016 Småbarnspedagogikk

 

Lærerutdanningen Alta
Emnene går over to semester.

Følgende emner har ukentlig undervisning:

 • LRU-2661 (tidligere LRU-2651F) Mat og helse 1 for 5-10 trinn - 30 stp.
 • LRU-2464 (tidligere LRU-2454F) Samfunnsfag 1 for 5-10 trinn - 30stp.

Følgende emner er samlingsbasert

 • KVE-0110 Praktisk Kvensk, del 1 - 15 stp.
 • LER-1710 Samisk 1 for 1-10 trinn. (Nordsamisk del 1)*- 15 stp.
 • LER-1711 Samisk 1 for 1-10 trinn. (Nordsamisk del 2)* - 15 stp.

  *Samisk-emnene går parallelt, og kan ikke kombineres. LER-1711 byggger på LER-1700F/LER-1710.

 

Lærerutdanningene Tromsø

Søknadskode 186 5000

Følgende emner har ukentlig undervisning, er på (15+15 stp.) og over to semester

 • LER-1251/53 Samfunnsfag 1 for 1-7 trinn
 • LER-1351/53 Kroppsøving 1 for 1-7 trinn
 • LER-1401/03 Kunst og håndverk 1 for 1-7 trinn
 • LER-1501/03 Mat og helse 1 for 1-7 trinn

Følgende emner har ukentlig undervisning, er på 30 stp. og over ett semester (fulltidsstudium)

 • LRU-2581 Kunst og håndverk 1 for 5-10 trinn
 • LRU-2641 Kroppsøving 1 for 5-10 trinn
 • LRU-2661 Kristendom, Livssyn og Etikk 1 for 5-10 trinn
 • LRU-2100 Norsk 2 for 1-7 trinn
  PS. Krever 30 stp. Norsk fra før.

 

Opptakskrav

Opptakskravet til videreutdanning for førskolelærere (Søknadskode 186 5001 på UiTs Søknadsweb) er:

 • Fullført førskole-/barnehagelærerutdanning (FLU/BLU)
 • Fullført allmennlærerutdanning (ALU)
 • Fullført praktisk-estetisk lærerutdanning (PELU) 
 • Fullført grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (GLU)
 • Fullført bachelorgrad i barnevern

 

Opptakskravet til videreutdanning for lærere (Søknadskode 186 5000 på UiTs Søknadsweb) er:

 • Fullført allmennlærerutdanning (ALU)
 • Fullført praktisk-estetisk lærerutdanning (PELU)
 • Fullført grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (GLU)
 • Fullført grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (GLU)
 • Fullført bachelorgrad og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
  • Emner på nivå 2 krever 30 stp. fra emnets nivå 1.

 

Dokumentasjon på opptakskravet lastes opp elektronisk på søknadssiden.

Dersom du har fullført din utdanning i løpet av de siste ca. 25 årene ved Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Tromsø, Høgskolen i Finnmark, Høgskolen i Narvik eller Høgskolen i Harstad trenger du ikke sende inn dokumentasjon på dette.
Dersom du har sendt inn dokumentasjon på opptakskravet i løpet av de siste ca. 15 år trenger du ikke sende inn dokumentasjon på nytt.

Lenke til denne siden

https://uit.no/ilp/evu/fagvalg


Opptak

Søknadsfrist 01.06. på UiTs Søknadsweb.
Husk å skriv hvilket emne du ønsker å ta i merknadsfeltet.


Støtte og frikjøp

 

Disse studiene har ingen studieavgift
(kun semesteravgiften som alle studenter i Norge må betale til Studentsamskipnaden).

Dersom du ønsker frikjøp eller stipend for å ta en av videreutdanningene for lærere, kan du søke Utdanningsdirektoratet om dette innen 01.03. på http:/udir.no/videreutdanning
I søknadsskjemaet velger du "annet studietilbud" og skriver inn studiet du ønsker å ta i fritekstfeltet.

 


 

Kontaktperson

Sigurd Langseth
Rådgiver EVU