Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Privatist

Anledning til å gå opp til eksamen som privatist
Dersom du ønsker å gå opp til eksamen som privatist, må du oppfylle de formelle kravene for opptak. Dette i henhold til universitetets- og høgskoleloven §3-10.

Du må ta kontakt med det aktuelle fakultetet for nærmere informasjon om muligheten til å gå opp til eksamen som privatist i det aktuelle emnet.

Dersom det er mulig å ta emnet som privatist, så søker om opptak via søknadsweb. På merknadsfeltet skriver du inn at du søker opptak som privatist.

Dersom du er er kvalifisert for opptak vil du få tilsendt giro for betaling av eksamensgebyr fra fakultetet du skal ta eksamen ved. Gebyret må være betalt innen 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret. Når UiT Norges arktiske universitet har mottatt innbetalingen, vil du bli meldt opp til eksamen. Dersom du ikke betaler innen fristen vil du ikke få avlegge eksamen.


Frister
Søknadsfristen er 1. juni (for oppstart på høsten) og 1. desember (for oppstart på våren). Vi gjør oppmerksom på at søknaden må være komplett - UiT Norges arktiske universitet vil ikke etterlyse eventuelt manglende dokumentasjon.


Studierett
Privatister tildeles ikke studierett og får heller ikke semesterregistrere seg. Privatister har derfor ikke status som student ved UiT.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å søke om opptak som privatist til mastergradsprogrammet i rettsvitenskap.
Ansvarlig for siden: Grethe Karlsen
Sist oppdatert: 04.01.2017 13:28