Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kurs i forsøksdyrlære for forskere (laboratorie- og feltforsøk)

Alle som planlegger og/eller deltar i dyreforsøk må ha kurs i forsøksdyrlære. 
Vi tilbyr kurs innen tradisjonelle laboratoriedyr og for feltforskning (ville pattedyr og fugl) for forskere, doktorgradsstudenter, forskerlinjestudenter i medisin og andre som har behov for kurs i forsøksdyrlære. Hovedmålet med kursene er å sikre etisk forsvarlig og human bruk av forsøksdyr og innsamling av informative, objektive og reproduserbare forskningsdata ved forsøk med dyr.

Vi tilbyr to typer kurs: 1) ett for doktorgradsstudenter og forskerlinjestudenter innen medisin (HEL-8014) og 2) ett for forskere, studenter ved andre fakultet og eksterne kandidater (HEL-6320). Begge kursene går samtidig i vårsemesteret.

 

Hvordan foregår undervisningen?

Kursets følger kravene til teoretisk opplæring i forsøksdyrforskriftens § 24 og vedlegg E, og kravene til teoretisk opplæring i EU Direktivet for kategori A og B.  Universitetet i Tromsø tildeler 6 studiepoeng for kurset til kvalifiserte kandidater.

Den teoretiske undervisningen gis konsentrert i løpet av en uke med 2-timers skriftlig eksamen siste dag av kursuken. Deretter følger hjemmeeksamen og praksis.

Den teoretiske undervisningen (5 dager) består av en generell modul (2 dager) og en spesialmodul som går over 3 dager innen henholdsvis tradisjonelle laboratoriedyr eller innen feltforsøk (ville pattedyr og fugl). Du må velge enten spesialiseringsdelen innen laboratoriedyr eller innen feltforsøk. Kursdeltakerne bør velge spesialisering ut i fra hvilke type forsøksdyr de primært vil komme til å jobbe med i etterkant av kurset.

 

Vi tilbyr organisert 3-dagers praksis i tradisjonelle laboratoriedyr til alle studenter på kurset. Feltforskere og eksterne kandidater utenbys fra, kan gjennomføre praksis i regi av sin institusjon under veiledning av en kollega som har forsøksdyrkurs. Slik veiledet praksis må dokumenteres på eget skjema.

 

Kurs for doktorgradsstudenter og forskerlinjestudenter i medisin (HEL-8014)

Kurset er beregnet for Ph.d.-kandidater samt forskerlinjestudenter ved de medisinske fakultetene på UiT, UiB, UiO og NTNU i henhold til særskilt avtale. Andre søkere henvises til videreutdanningstilbudet i forsøksdyrlære (HEL-6320)

Det er ingen kursavgift.

Informasjon om søknadsfrist og påmelding finner du her . Se også vår side om neste kurs her

 

Kurs for forskere og andre eksterne søkere (HEL-6320)

Kurset er beregnet for forskere og eksterne kandidater som skal planlegge eller utføre forsøk med dyr. Opptakskravet er minimum bachelorgrad innen biomedisin eller biologi. Stipendiater og forskerlinjestudenter innen medisin henvises til PhD kurset i forsøksdyrlære (HEL-8014)

Kurset koster 6500,- og inkluderer undervisningsmateriell samt lunsj og kaffe.

Informasjon om søknadsfrist og påmelding finner du  her.

 

Kurs for deg som skal arbeide med fisk

Norges fiskerihøgskole ved Universitetet i Tromsø tilbyr et eget kurs for fiskeforskere “Aquatic Animal Welfare” (BIO 3503), se her

 

Neste kurs i Tromsø

Se her for informasjon om neste kurs
Ansvarlig for siden: Carlos G Das Neves
Sist oppdatert: 09.01.2019 14:59