Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Utveksling for Master i lærerutdanning

Spørsmål og svar - utveksling for master i lærerutdanning.

 

"Et studieopphold i utlandet vil øke lærerens kulturelle forståelse og kompetanse"

sitat kunnskapsminster Torbjørn Røe Isaksen

 

Hva er utveksling?

Utveksling er delstudier i utlandet ved et universitet som UiT har avtale med. Kursene man tar i utlandet blir innpasset som en del av graden man tar ved UiT.

 

Når kan man reise på utveksling?

Master i lærerutdanning 1.-7. trinn har internasjonalt semester høsten 4. studieår.

Master i lærerutdanning 5.-10. trinn har internasjonalt semester høsten 5. studieår.

 

Når er søknadsfristen og hvordan søker man?

Søknadsfristen er 15. februar og man søker ved å sende en e-post til internasjonal koordinator ved HSL-fakultetet Kristian Osnes Aambø  kristian.o.aambo@uit.no med navn, fødselsnummer, e-postadresse og programmet du studerer ved. Husk også å oppgi hvor du ønsker å reise og hvilket fag du ønsker å ta i utlandet.

 

Hvem kan reise på utveksling?

Studenter som har avlagt eksamen i henhold til normal studieprogresjon og har gjennomsnittskarakteren C. Man regner gjennomsnittet av alle karakterene. Studentene rangeres etter resultat dersom det er flere søkere enn det er plasser.

 

Hvilke fag kan man ta i utlandet?

Høsten 2017 gjelder følgende:

Studentene på master i lærerutdanning 1.-7. trinn kan ta:

  • profesjonsfag, samfunnsfag (15 studiepoeng i hvert fag) og praksis
  • profesjonsfag, naturfag (15 studiepoeng i hvert fag) og praksis

Studentene på master i lærerutdanning 5.-10. trinn kan ta:

  • 30 studiepoeng fordypning i fag 1/masterfaget ved de aktuelle lærestedene

 

Hvor kan man reise på utveksling?

Pr i dag kan man reise til følgende steder: Auckland University of Technology (New Zealand),  UC Berkeley (USA), Åbo Akademi (Vasa i Finland), Nelson Mandela Metropolitan University (Port Elizabeth i Sør-Afrika) og The University of York - Norwegian Study Centre i Storbritannia.

 

Hva skjer hvis man stryker på eksamen mens man er på utveksling?

Det vil være ulike konsekvenser avhengig av hvilken utdanning man er på og hvilket fag det gjelder.

Master i lærerutdanning 1.-7. trinn:

Ved stryk på profesjonsfag: Man tar ikke 5-poengsemnet når man kommer hjem. Man starter på nytt med emnet LRU-3000 Skole, samfunn, kultur 9. semester. Alle emner i profesjonsfag må være bestått før man får avlegge eksamen på mastergradsoppgaven i profesjonsfag.

Ved stryk i samfunnsfag/naturfag: Emnet må tas på nytt. Man kan vente med dette helt til 11. semester.

Man kan starte på 5. studieår og ta emner både fra 4. og 5. studieår samtidig hvis man har kapasitet til det og timeplanen ikke kolliderer.

Master i lærerutdanning 5.-10. trinn:

Ved stryk i fordypning fag 1: Man tar faget på nytt høsten 11. semester. Man kan ikke levere mastergradsoppgaven før man har bestått fordypning i fag 1.

 

Hvis man ikke får avlagt eksamen ved studiestedet ute, så mangler man altså studiepoeng. I forhold til lånekassen får det ingen konsekvenser.
Ansvarlig for siden: Jørgen Ytreberg
Sist oppdatert: 04.12.2017 13:04