Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kommende kurs i forsøksdyrlære - lab og felt

Neste kurs i forsøksdyrlære ved Helsefak (UiT): 11-15. mars 2019

 

Påmelding er nå åpen - søknadsfrist 1. februar 2019
Forsøksdyrkurset ved Helsefak er tilbudt både som PhD kurs (HEL-8014) og som etterutdanningskurs (HEL-6320). Begge kursene kjøres samtidig i vårsemesteret.

  •  Påmelding til HEL-8014:

Du finner informasjon om hvordan du søker opptak ved å gå til kursets Emnebeskrivelse.  Søknadsfrist 1.2.2019. 

  • Påmelding til HEL-6320:

Du finner detaljert beskrivelse av HEL-6320 i kursets Emnebeskrivelse.  Søknad om opptak til HEL-6320 gjøres via EVU-web (du finner kurset under "Medisin, helse og sosialfag"). Søknadsfrist 1.2.2019. Kursavgift 6500,-

 

Praktisk og øvrig informasjon om kurset

Kurset avholdes i mars hvert år. Kurset starter hver dag kl. 09.00 og slutter  kl. 17.15. På fredag avsluttes kurset med eksamen (multiple choice) fra kl. 1430-1630. Studentene må medbringe gyldig legitimasjon til eksamen. Hjemmeeksamen utleveres mandag etter kursuken med innleveringsfrist på 3 uker.

Studenter som blir opptatt på emnet vil motta en e-post fra kursansvarlig 1-2 uker før kursstart med detaljert praktisk informasjon, inkludert timeplan og oppmøtested.

Faktura for kursavgift (kr 6500,- gjelder kun HEL-6320) blir sendt ut i etterkant av kurset.

 

Kurset har egne moduler for henholdsvis tradisjonelle laboratoriedyr og for feltforskning/ville dyr.

MERK: Laboratoriemodulen angår  pattedyr (tradisjonelle laboratoriedyr, men ikke fisk). Feltforsknings-/viltmodulen angår landpattedyr, sjøpattedyr og fugl (men ikke fisk). Forskere som skal arbeide med fisk henvises til kurset i “Aquatic Animal Welfare” (BIO-3503) ved Norges Fiskerihøgskole (UiT);se her

For mer informasjon om utdanningskrav ser her. For detaljert informasjon om kursinnhold se her

 

 

FORSØKSDYRKURS ANDRE LÆRESTEDER i NORGE:

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (Campus Adamstuen, Oslo) arrangerer normalt 3 kurs per år (februar, mai, oktober). For informasjon, se  her

NTNU (Trondheim) arrangerer forsøksdyrkurs 1 gang per år, normalt i november. For mer informasjon, se her 

Universitetet i Bergen arrangerer modulbaserte forsøksdyrkurs, se her 

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo arrangerer normalt kurs i høstsemesteret