Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kommende kurs i forsøksdyrlære - lab og felt

Neste kurs i forsøksdyrlære ved Helsefak (UiT): vårsemesteret 2020

 

Informasjon om påmelding
Forsøksdyrkurset ved Helsefak er tilbudt både som PhD kurs (HEL-8014) og som etterutdanningskurs (HEL-6320). Begge kursene kjøres samtidig i vårsemesteret. Emnebeskrivelse og informasjon om påmelding publiseres i slutten av høstsemesteret 2019.

For detajert informasjon om kursinnhold se siden "Våre forsøksdyrkurs"

Praktisk og øvrig informasjon om kurset

Kurset avholdes i mars hvert år. Kurset starter hver dag kl. 09.00 og slutter  kl. 17.15. På fredag avsluttes kurset med eksamen (multiple choice) fra kl. 1430-1630. Studentene må medbringe gyldig legitimasjon til eksamen. Hjemmeeksamen utleveres mandag etter kursuken med innleveringsfrist på 3 uker.

 

Studenter som blir opptatt på emnet vil motta en e-post fra kursansvarlig 1-2 uker før kursstart med detaljert praktisk informasjon, inkludert timeplan og oppmøtested.

Faktura for kursavgift (kr 6500,- gjelder kun HEL-6320) blir sendt ut i etterkant av kurset.

 

Kurset har egne moduler for henholdsvis tradisjonelle laboratoriedyr og for feltforskning/ville dyr.

MERK: Laboratoriemodulen angår  pattedyr (tradisjonelle laboratoriedyr, men ikke fisk). Feltforsknings-/viltmodulen angår landpattedyr, sjøpattedyr og fugl (men ikke fisk). Forskere som skal arbeide med fisk henvises til kurset i “Aquatic Animal Welfare” (BIO-3503) ved Norges Fiskerihøgskole (UiT);se her

For mer informasjon om utdanningskrav ser her. For detaljert informasjon om kursinnhold se her

 

 

FORSØKSDYRKURS ANDRE LÆRESTEDER i NORGE:

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (Campus Adamstuen, Oslo) arrangerer normalt 3 kurs per år (februar, mai, oktober). For informasjon, se  her

NTNU (Trondheim) arrangerer forsøksdyrkurs 1 gang per år, normalt i november. For mer informasjon, se her 

Universitetet i Bergen arrangerer modulbaserte forsøksdyrkurs, se her 

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo arrangerer normalt kurs i høstsemesteret 
Ansvarlig for siden: Carlos G Das Neves
Sist oppdatert: 09.05.2019 12:52