Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

EVU - Veiledningsemner ved ILP

Emner 2018/2019:

PED-6325
Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 

 *PED-6326
Veiledning for lærere i skole og barnehage del 2 

PED-6327
Veiledning for praksislærere i barnehagen

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) har valgt å videreutvikle studietilbudene innen veiledning i tråd med de to nasjonale satsningsområdene for veiledning; praksisveiledning og veiledning av nyutdannede. Erfaringer fra og evalueringer av tidligere veiledningsemner ligger til grunn for våre nye veiledningsemner

Studiet kvalifiserer lærere og barnehagelærere for veile
dning av:

 • Studenter som er i praksis i lærerutdanningene for skole og barnehage
 • Nyutdannede kollegaer i skole og barnehage

I studiet forutsettes det at studentene er i et veiledningsforhold enten til en student eller til en nyutdannet/nytilsatt.

 

PED-6325/PED-6325f: Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1

Emnebeskrivelse PED-6325F - Alta (pdf), Emnebeskrivelse PED-6325 - Tromsø (pdf)
Studiested
: Alta og Tromsø 

Lærere og barnehagelærere som har veilederutdanning brukes både som praksislærere og som ressurser i forhold til veiledning av nyutdannede, i kollegaveiledning og i organisasjonsutvikling. PED-6325 gir formell veilederkompetanse for praksislærere i skole og barnehage, slik at man når det nasjonale kravet om at praksislærere i skole og barnehage skal inneha 15 stp veiledning. Emnet er samtidig rettet inn mot lærere og barnehagelærere med ansvar for å følge opp nyutdannede medarbeidere i skole og barnehage. 

Emnet har en todeling der en del er rettet mot veiledningsteori, verktøy og arbeidsmåter - og den andre er viet emner som etikk, skikkethet, vurdering, profesjonsutvikling og aksjonsforskning. I tillegg kan studentene velge en mindre fordypning. Det legges stor vekt på den praktiske sida av veiledning som fag og nytt kunnskapsstoff ligger hele tida som en ramme rundt praktiske øvelser med tematikk som studentene bringer inn på samlinger. Arbeidsformene varierer mellom ulike aktiviteter både på samlingene, på egen arbeidsplass, på nettet og selvstudier. Deler av emnet er nettbasert, mens på samlingene skal seminarvirksomhet og øvelser stå i sentrum.

Organiseringen av emnet er samlingsbasert over to semester med studentaktivitet mellom samlingene. Studiene lyses ut med studiested både i Tromsø og Alta. Dersom det melder seg et tilstrekkelig antall studenter fra en annen region, kan enkeltsamlingene legges til andre studiesteder. - med forbehold om faglig kapasitet.

Opptakskrav

 • Det kreves godkjent utdanning som barnehagelærer, grunnskolelærer, lærer i videregående opplæring eller tilsvarende; minst 3 år/ 180 stp.
 • Tre års praksis etter fullført utdanning
 • Søker skal være praksisveileder for studenter eller stå i en veilederrelasjon til en eller flere nyutdannede lærere/barnehagelærere.

Samlinger Tromsø høsten 2018 og våren 2019

Samling 1: Uke 36: Man-Tir
Samling 2: Uke 45: Mandag
Samling 3: Uke 02: Fredag (Denne samlingen kan bli flyttet)
Samling 4: Uke 08: Fredag
Samling 5: Uke 13: Fredag

Muntlig eksamen: Uke 19

Samlinger Alta høsten 2018 og våren 2019

**STUDIET ER TRUKKET PÅ GRUNN AV FOR FÅ KVALIFISERTE SØKERE**

Samling 1: Uke 36: Tor-Fre
Samling 2: Uke 41: Onsdag 
Samling 3: Uke 46: Onsdag
Samling 4: Uke 03: Onsdag
Samling 5: Uke 11: Tirsdag

Muntlig eksamen: Uke 18

PED-6326/PED-6326F: Veiledning for lærere i skole og barnehage del 2

Emnebeskrivelse PED-6326F - Alta (pdf), Emnebeskrivelse PED-6326 - Tromsø (pdf)
Studiested: Alta og Tromsø 

*TILBYS IKKE I 2018

PED-6326 er en påbygning til PED-6325. Emnet gjennomføres over ett semester.

Mens 15 stp. er et krav for å være praksislærer, kan 30 stp. i veiledning utløse høyere lønn for arbeidet.

Opptakskravet til PED-6326 er fullført ett av emnene/emnekombinasjonene under

 • PED-6325
 • PED-6314
 • PED-6316
 • PED-6310+PED-6317
 • VEILPED
 • eller tilsvarende

Søker må i tillegg være praksisveileder for studenter eller stå i en veilederrelasjon til en eller flere nyutdannede lærere/barnehagelærere

*TILBYS IKKE I 2018

 

PED-6327: Veiledning for praksislærere i barnehagen 

Emnebeskrivelse (pdf)
Studiested
: Tromsø (med forbehold om nok søkere)

Emnet skal gi formell veilederkompetanse. Det er utformet for å møte sentrale føringer om veilederkompetanse for barnehagelærere i praksisfeltet. 

Emnet er samlingsbasert og går over to semestre. Emnet er delvis nettbasert og samlingsbasert med 3 fysiske samlinger pr semester. Hver samling går over 2 dager.

Søknadsfristen er 01.03. på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Studiet er en del av videreutdanningsstrategien Kompetanse for framtidens barnehage

Opptakskrav

 • Godkjent utdanning som førskolelærer/barnehagelærer eller tilsvarende, minst 3 år / 180 stp.
 • Søkere må dokumentere minst 3 års relevant praksis som barnehagelærer etter endt utdanning.
 • Søker skal være praksisveileder for studenter.

Emnet tilbys med forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.

 

Samlingsdatoer høsten 2018 og våren 2019

Samling 1: Uke 38 - Mandag-Tirsdag
Samling 2: Uke 44 - Mandag-Tirsdag
Samling 3: Uke 49 - Mandag-Tirsdag

Samling 4: Uke 03 - Torsdag-Fredag
Samling 5: Uke 07 - Torsdag-Fredag
Samling 6: Uke 14 - Torsdag-Fredag

 

Lenke til denne siden

https://uit.no/ilp/evu/veiledning


Opptak

Søknadsfrist for PED-6327: 
01.mars 2018
Søknaden registreres hos Utdanningsdirektoratet

Søknadsfrist for PED-6325 og PED-6325F: 
15.mai 2018
Søknaden registreres på EVU-web.


Kontaktperson

Sigurd Langseth
Rådgiver EVU

Kirsten Sivertsen Worum
faglig koordinator for veiledningsemner


Lenker

Utdanningsdirektoratet - Veiledning av nyutdannede.

Prosjektet Ny i Nord.


Tilbake til toppsiden EVU