Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

EVU - Veiledningsemner ved ILP

Studieåret H19-V20

 • Veiledning i skole og barnehage del 1 tilbys både i Tromsø (PED-6325) og i Alta (PED-6335) 
 • Veiledning for praksislærere i barnehagen tilbys i Tromsø (PED-6327)

 

 • Veiledning i skole og barnehage del 2 tilbys ikke høsten 2019, hverken i Tromsø (PED-6326) eller Alta (PED-6336)
  Men UiT vil gjøre en vurdering høsten 2019 om vi kan sette dette opp våren 2020.

PED-6325 Tromsø /
PED-6335 Alta 
Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 

 

 **PED-6326 Tromsø** /
**PED-6336 Alta** 
Veiledning for lærere i skole og barnehage del 2 

 

PED-6327 Tromsø
Veiledning for praksislærere i barnehagen

 

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) har valgt å videreutvikle studietilbudene innen veiledning i tråd med de to nasjonale satsningsområdene for veiledning; praksisveiledning og veiledning av nyutdannede. Erfaringer fra og evalueringer av tidligere veiledningsemner ligger til grunn for våre nye veiledningsemner

Studiene kvalifiserer lærere og barnehagelærere for veile
dning av:

 • Studenter som er i praksis i lærerutdanningene for skole og barnehage
 • Nyutdannede kollegaer i skole og barnehage

Studiene forutsetter at studentene er i et veiledningsforhold enten til en student i praksis eller til en nyutdannet/nytilsatt.

 

 

 

 

PED-6325/PED-6335: Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1

Emnebeskrivelelse
PED-6325 Tromsø og PED-6335 Alta Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 (pdf)

Studiested: Alta og Tromsø 
Studiet tilbys ved begge studiestedene 2019/2020 (med forbehold om nok søkere)

Lærere og barnehagelærere som har veilederutdanning brukes både som praksislærere og som ressurser i forhold til veiledning av nyutdannede, i kollegaveiledning og i organisasjonsutvikling. Veiledning del 1 gir formell veilederkompetanse for praksislærere i skole og barnehage, slik at man når det nasjonale kravet om at praksislærere i skole og barnehage skal inneha 15 stp veiledning. Emnet er samtidig rettet inn mot lærere og barnehagelærere med ansvar for å følge opp nyutdannede medarbeidere i skole og barnehage. 

Emnet har en todeling der en del er rettet mot veiledningsteori, verktøy og arbeidsmåter - og den andre er viet emner som etikk, skikkethet, vurdering, profesjonsutvikling og aksjonsforskning. I tillegg kan studentene velge en mindre fordypning. Det legges stor vekt på den praktiske sida av veiledning som fag og nytt kunnskapsstoff ligger hele tida som en ramme rundt praktiske øvelser med tematikk som studentene bringer inn på samlinger. Arbeidsformene varierer mellom ulike aktiviteter både på samlingene, på egen arbeidsplass, på nettet og selvstudier. Deler av emnet er nettbasert, mens på samlingene skal seminarvirksomhet og øvelser stå i sentrum.

Organiseringen av emnet er samlingsbasert over to semester med studentaktivitet mellom samlingene. Studiene lyses ut med studiested både i Tromsø og Alta. Dersom det melder seg et tilstrekkelig antall studenter fra en annen region, kan enkeltsamlingene legges til andre studiesteder. - med forbehold om faglig kapasitet.

Opptakskrav

 • Det kreves godkjent utdanning som barnehagelærer, grunnskolelærer, lærer i videregående opplæring eller tilsvarende; minst 3 år/ 180 stp.
 • Tre års praksis etter fullført utdanning
 • Søker skal være praksisveileder for studenter eller stå i en veilederrelasjon til en eller flere nyutdannede lærere/barnehagelærere.

Samlingsdatoer PED-6325 Tromsø 2019-2020

 • Uke 39: Tor-Fre
 • Uke 48: Tor
 • Uke 04: Tor
 • Uke 08: Tor
 • Uke 14: Tor

Samlingsdatoer PED-6335 Alta 2019-2020

 • Uke 38 Ons-Tor
 • Uke 43 Torsdag
 • Uke 04 Torsdag
 • Uke 10 Torsdag
 • Uke 14 Torsdag

 

 

 

 

PED-6326/PED-6336: Veiledning for lærere i skole og barnehage del 2

Emnebeskrivelelse
PED-6326 Tromsø og PED-6336 Alta Veiledning for lærere i skole og barnehage del 2 (pdf)

Studiested: Alta og Tromsø
***Tilbys ikke ved noen av studiestedene høsten 2019***

PED-6326/PED-6336 er en påbygning til PED-6325/PED-6335. Emnet gjennomføres over ett semester.

Mens 15 stp. er et krav for å være praksislærer, kan 30 stp. i veiledning utløse høyere lønn for arbeidet.

Opptakskravet til dette emnet er fullført ett av emnene/emnekombinasjonene under

 • PED-6325
 • PED-6314
 • PED-6316
 • PED-6310+PED-6317
 • VEILPED
 • eller tilsvarende

Søker må i tillegg være praksisveileder for studenter eller stå i en veilederrelasjon til en eller flere nyutdannede lærere/barnehagelærere

 

 

 

 

PED-6327: Veiledning for praksislærere i barnehagen 

Emnebeskrivelse PED-6327 (pdf)
Studiested
: Tromsø (med forbehold om nok søkere)

Emnet skal gi formell veilederkompetanse. Det er utformet for å møte sentrale føringer om veilederkompetanse for barnehagelærere i praksisfeltet. 

Emnet er samlingsbasert og går over to semestre. Emnet er delvis nettbasert og samlingsbasert med 3 fysiske samlinger pr semester. Hver samling går over 2 dager.

Søknadsfristen er 01.03. på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Studiet er en del av videreutdanningsstrategien Kompetanse for framtidens barnehage

Opptakskrav

 • Godkjent utdanning som førskolelærer/barnehagelærer eller tilsvarende, minst 3 år / 180 stp.
 • Søkere må dokumentere minst 3 års relevant praksis som barnehagelærer etter endt utdanning.
 • Søker skal være praksisveileder for studenter.

Emnet tilbys med forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.

Samlingsdatoer PED-6327 Tromsø 2019-2020

 • Uke 38: Man-Tir
 • Uke 43: Man-Tir
 • Uke 48: Man-Tir
 • Uke 04: Man-Tir
 • Uke 08: Man-Tir
 • Uke 14: Man-Tir

 
Ansvarlig for siden: Sigurd Langseth
Sist oppdatert: 25.04.2019 11:10

Lenke til denne siden

https://uit.no/ilp/evu/veiledning


Opptak

Søknadsfrist for PED-6327: 
01.mars
Søknaden registreres hos Utdanningsdirektoratet

 

Søknadsfrist for PED-6325 og PED-6335: 
15.mai
Søknaden registreres på EVU-web.


Kontaktperson

Sigurd Langseth
Rådgiver EVU

Kirsten Sivertsen Worum
faglig koordinator for veiledningsemner

 


Lenker

Utdanningsdirektoratet - Veiledning av nyutdannede.

Prosjektet Ny i Nord.


 

Tilbake til toppsiden EVU