Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forskerskoler ved Det helsevitenskapelige fakultet

Nasjonale forskerskoler som Helsefak samarbeider med

EPINOR - National research school in population based epidemiology (tilhører Helsefak)
MedIm - Norwegian Research School in Medical Imaging


PhD school of Heart Research

National PhD School for Pharmaceutical Sciences

NAFALM - Nasjonal forskerskole i allmennmedisin

Norwegian Research School of Global Health

Forskerskoler ved Helsefak

Hva er forskerskoler?
Forskerskoler er en tematisk og målrettet organisering av forskerutdanning. Forskerskoler er primært et utdanningspedagogisk virkemiddel i ph.d.-opplæringen, men er også et virkemiddel for å styrke forskning. Når flere fagmiljøer samles om større tematiske satsninger, er målet at det skal bidra til økt forskningskvalitet og økt sjanse for tilslag på eksterne forskningsmidler.

Forskerskoler er et virkemiddel for å fremme samarbeid på tvers av tradisjonelle grenser mellom fagmiljøer, og dermed skape økt tverrvitenskapelig integrasjon i fakultetet.

 

 

 
Ansvarlig for siden: Monica Karlsen
Sist oppdatert: 14.11.2017 15:39