Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forskerutdanning ved BFE

Forskerutdanningen ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er organisert i to ph.d.-program:

Samfunnsvitenskap med følgende studieretninger:

  • bedriftsøkonomi (HHT)
  • samfunnsøkonomi (HHT)
  • organisasjon og ledelse (HHT)
  • markedsfag (HHT)
  • ressursforvaltning (NFH)

Naturvitenskap med følgende studieretninger:

  • biologi (AMB)
  • bioteknologi (NFH)
  • ressursforvaltning (NFH)

Omfang
Den organiserte forskerutdanningen har et omfang på 180 studiepoeng, og skal være mulig å gjennomføre på tre år effektiv tid.

Mål
Forskerutdanningen har som mål at kandidaten skal utføre et selvstendig forskningsarbeid som leder til en vitenskapelig avhandling på godt internasjonalt nivå. Kandidaten skal ha videregående opplæring i teori og metode som kvalifiserer for et selvstendig og reflektert forhold til forskning i den vitenskapelige disiplinen.

Forskerskoler
Fakultetet har en nasjonal forskerskole, ARCTOS, som er organisert under Institutt for arktisk og marin biologi. 

Nyttig info for ph.d.-studenter

 Nyttig info om oppretting og administrering av ph.d.-emner

 
Ansvarlig for siden: Ingjerd Gauslaa Nilsen
Sist oppdatert: 11.12.2013 10:24