Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

NHN: Søknad 2012/13. Aktiviteter 2010-2012

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

 

fakultetsadministrasjon

 

 

 

SØKNADSSKJEMA - Forskningsgruppene:

 

BRUK GJERNE EGET ARK DERSOM DET BLIR LITEN PLASS I SKJEMAET.

 

 

 

FAGLIG LEDELSE

Navn:

 

Einar-Arne Drivenes

Navn:

 

Henning Howlid Wærp

Navn::

Robert-Marc Friedman

 

 

 

Forskningsgruppens medlemmer og struktur - ta kun med eventuelle endringer etter oppstarten:

 

 

Samme sammensetning som ved oppstart

 

 

Gruppens faglige grunnlag hentes fra hjemmesiden til HSLF, kommenter her hvis særlige endringer

 

 

 

 

Kommentar til forbruket i første periode:

 

Mesteparten av tildelingen ble brukt til et symposium på Hurtigruta høsten 2010 og en konferanse på Svalbard høsten 2011.

Resten har blitt brukt til lunsjer i forbindelse med lesegrupper og prosjektmøter.

 

 

 

Behov for tilførsel av ytterligere midler/hvordan skal midlene anvendes:

Vi har pr. i dag ikke mer penger igjen.

Den nye bevilgningen er tenkt brukt til et symposium i Kirkenes, på Barents-instituttet i januar 2013. Dette for å øke forskningskontakten mellom Barentsinstituttet og de andre forskningsmiljøene på HSL som jobber med nordområde-relaterte spørsmål.

 

Det vil samtidig være en markering av Kirkenes-erklæringen av 1993, starten på Barentssamarbeidet.

En del penger vil også bli brukt til lunsjer i forbindelse med kortere arbeidsseminarer.

 

 

 

 

 

Kommentar publisering:

 

Forskningsgruppen publiserer et særnummer av det elektroniske tidsskriftet ”Nordlit” i slutten av mai 2012. Tidsskriftet er på nivå 1 i Cristin. Temanummeret heter Narrating the high north og inneholder 22 artikler fra gruppas medlemmer.

 

 

 

 

 

 

Kommentar formidling:

Narrating the high north hadde en egen stand i Forskningsteltet i Tromsø høsten 2010. Vi deltok på forskjellige markeringer under Nansen-Amundsen jubileet i 2011, arrangerte en konferanse i Paris høsten 2011, og hadde en egen sesjon på Arctic Frontiers i januar 2012. Se for øvrig feltet for tilleggsvurderinger.

 

 

 

 

Kommentar  nettverksbygging:

Vi har knyttet kontakt med enkeltpersoner ved Universitetet i Århus, ved NTNU, UiO, HiS og ved Høgskolen i Oppland.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar ekstern finansiering:

Til konferansen på Svalbard fikk vi økonomisk støtte fra Svalbard Miljøvernfond, fra Svalbard Museum og fra Tromsø Museum.

 

 

Kommentar studentdeltakelse:

Flere ph.d.-studenter deltar aktivt i gruppa og har stort utbytte av aktiviteten, men vi har ennå ikke lyktes i å inkludere masterstudenter.

 

 

 

 

 

 

 

Tilleggsvurderinger og utdypinger  som  etter søkers mening bør være med:

 

 

Aktiviteter:

Kronikk i Nordlys, 30. august 2010: “Narrating the High North”, av de tre lederne for prosjektet: Einar-Arne Drivenes, Robert Marc Friedman og Henning Howlid Wærp.

Poster på norsk og engelsk, pluss brosjyre. Egen nettside:

http://www2.uit.no/ikbViewer/page/prosjekter/prosjekt?p_document_id=220860

Prosjektet med egen stand på forskingsdagene 2010, Tromsø, lørdag 26. september. Poster og konkurranser, og en rekke miniforedrag, gitt flere ganger:

  • Mary Katherine Jones: "Persuasion, perception - and power / Overbevisning, oppfatning - og makt: Spitsbergentekster utgitt i europeiske geografiske tidsskrifter, 1895-1920"
  • Roswitha Skare: "Nanook of the North (1922): Robert Flahertys film om inuittenes kamp om overlevelse under tøffe arktiske forhold"
  • Marie-Theres Federhofer: "Naturforskeren som oversetter: Adelbert von Chamisso"
  • Johan Schimanski & Ulrike Spring: "En polarekspedisjon vender hjem: Den østerriksk-ungarske polarekspedisjonen 1872-1874"
  • Einar-Arne Drivenes: ”Adolf Hoel og norsk polarforskning”

 

Prosjekteseminar på Hurtigruta, 28. – 30. november 2010, der historikerne kommenterte litteraturviternes tekster og motsatt.

Høst 2010 og fram til i dag: Jevnlig korte lunsjmøter med framlegg fra prosjektdeltakerne.

 

Konferanse på Svalbard, 6.-9. september 2011: “Narrating the High North”, som en markering av Amundsen-Nansen-året. 27 vitenskapelige foredrag, de fleste fra prosjektet, men også internasjonalt inviterte foredragsholdere. Finansiert av prosjektet, Svalbard Museum, Svalbard miljøvernfond og Tromsø museum.

Konferanse i Paris, 5.-6. oktober 2011: “Travels in the North”, på Fransk-norsk senter for humaniora og samfunnsvitenskap. Narrating the High North er invitert av og finansiert av senteret.

       Fra senterets hjemmeside: Travels in the North is an open seminar hosted by the Centre franco- norvegien en sciences sociales et humaines. It is organised by the interdisciplinary research group ‘Narrating the High North’ at the University of Tromsø, Norway. The aim of the seminar is to bring together researchers from various research disciplines and from different parts of Europe to discuss aspects of the long history of travels in the north.

 

Foredrag fra prosjektdeltakere under Fridjof Nansen-seminaret i Universitetets aula, Oslo 10. oktober:

 

       Henning Howlid Wærp: “Nansen som formilder”

       Kari Myklebost: “Det russiske nord”

       Harald Dag Jølle: “Havet”

       Robert Marc Friedman: “Nansenismen”

       Einar Arne Drivenes: Sesjonsleder for “Nord i Tåkeheimen”

 

Narrating the High North med egen sesjon på konferansen Arctic Frontiers, Tromsø 25. januar 2012.

Vår 2012: Temanummer av Nordlit, fakultetets open access-tidsskrift: “Narrating the high north”, med publisering av artikler fra Svalbard-konferansen. Nordlit er et nivå 1 tidsskrift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sted:

 

Tromsø

 

Dato:

22. mai

Underskrift:

Henning Howlid Wærp