Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Praksis i profesjonsstudiet i psykologi

På denne nettsiden kan både student og veileder finne informasjon i forbindelse med de ulike praksisene ved profesjonsstudiet i psykologi. Trykk på linkene under for å få informasjon om de ulike praksisene. Videre finnes det linker i høyremenyen til relevante dokumenter, som evalueringer, godkjenningsskjemaer, honnorarskjema og reiseregningsskjema.

God praksis er en viktig del av å skape gode studier innenfor de helsefaglige studieretningene. Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø har årlig 1250 studenter i praksisstudier. Disse utgjør tilsammen 350 årsverk for helsevesenet. Ca. 800 praksisveiledere bidrar årlig.

Praksisprosjektet er en samlebetegnelse på flere punkter i Strategiplanen for Det helsevitenskapelige fakultet 2010-2013. Det helsevitenskapelige fakultet har satt i gang dette prosjektet for å arbeide med følgende områder: Inngåelse og kvalitetssikring av avtaleverk, koordinering av praksisplasser, praksisveilederopplæring og andre avgrensede oppgaver.

 


 

Observasjonspraksis
1 semester

Klikk for å lese mer - foto:COLOURBOX3036108

 

 

 

 

 

Praksis med eldre 5.semester

Klikk for å lese mer. Foto:COLOURBOX2350195

 

Praksis med barn 5.semester

Klikk for å lese mer. Foto:COLOURBOX2686498

 

Klinikkpraksis 7. og 8.semester

Klikk for mer info. Foto: COLOURBOX999538

 

Hovedpraksis 5.året

Klikk for mer info. Foto: COLOURBOX1122570
Ansvarlig for siden: Christina Strige
Sist oppdatert: 10.09.2019 11:51
Funksjon/arbeidsområde
Marte Kanck-Jørgensen

Telefon
776 25144
 
Epost
marte.kanck@uit.no
 

Kontor/besøksadresse
Teorifagbygget hus 5
TEO-H5 5.507